Կազմակերպություն

3 մարզերում և Երևանում հարցազրուցավարներ

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

Պահանջվող կրթությունը.

Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կրթությունը ցանկալի է)

  • Այլ հմտություններ.

Համացանցից և MS Office ծրագրային փաթեթից (Word և Excel ծրագրեր) օգտվելու կարողություն
Հաղորդակցման հմտություն


 

180000 ներառյալ հարկերը

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 


  • Այցելություններ Շիրակի, Արարատի, Սյունիքի մարզերում և Երևան քաղաքում բիզնես միավորներ, գյուղացիական և տնային տնտեսություններ՝ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով:

  • Հանդիպումների/հարցազրույցների արդյունքում հավաքագրված տեղեկատվության հիման վրա ամփոփ հաշվետվության կազմում և ներկայացում ՀՀ ԿԲ:  


 

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգը.

Մրցույթներին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հայտարարվող մրցույթներին) և լրացնել հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան մրցույթը, որին ցանկանում եք դիմել՝ սեղմել «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնել դիմումը: Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ 59-26-34 կամ 26-13 (ներքին):


 

Հատուկ պայմաններ.

Աշխատանքի բնույթից ելնելով, նախընտրելի է, որ հարցազրուցավարը լինի համապատասխան մարզի բնակիչ: Հարցազրուցավարը հիմնականում աշխատելու այն մարզում, որտեղ բնակվում է, սակայն պարբերաբար կարող է գործուղվել այլ մարզեր, ինչպես նաև մասնակցել Դիլիջան կամ Ծաղկաձոր քաղաքներում կազմակերպվող դասընթացների: Դասընթացների ընթացքում Կենտրոնական բանկը հարցազրուցավարին ապահովում է կացարանով:

Դիմորդների ընտրության ընթացակարգը.

  • 1 փուլ՝ Փաստաթղթային ընտրություն

  • 2 փուլ՝ Գրավոր քննություն՝ ըստ հարցաշարի, որը կտրամադրվի փաստաթղթային ընտրությունն անցած դիմորդներին

  • 3 փուլ՝ Ներածական դասընթաց գրավոր քննությունը հանձնած դիմորդների համար

  • 4 փուլ՝ Թեստային առաջադրանք


Միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:


Ընտրված հարցազրուցավարների համար կկազմակերպվի մեկ ամիս տևողությամբ խորացված դասընթաց՝ ուղղված պահանջվող տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների զարգացմանը:

  • Այլ հատուցումներ՝ տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում կամ վառելիքի ձեռքբերման համար լրավճարի տրամադրում:
 

2017-10-19

Դիտում` 3355

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo