ԲԼԵՍՍ

Թարմացված է 14.05.2019

«ԲԼԵՍՍ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը գրանցվել եւ լիցենզավորվել է 2007 թվականի ապրիլին: ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 18 լիցենզիա:

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները առեւտրային (ձեռնարկատիրական) եւ սպառողական վարկերի տրամադրումն է:

Ընկերության վարկային գործունեության կարեւորագույն թիրախային խումբ են հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսվարող փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները:

Ընկերությունը տրամադրում է նաեւ երաշխիքներ` իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռներեցներին:

Ընկերության կողմից տրամադրվող վարկատեսակներում նախատեսված են նաեւ սպառողական վարկեր` ֆիզիկական անձանց տարբեր կենցաղային խնդիրների լուծման, անձնական օգտագործման գույքի եւ այլ պարագաների ձեռքբերման նպատակով, գրավով կամ առանց գրավի: Տրամադրվում են նաեւ ոսկու գրավով ապահովված վարկեր:

Ընկերության կողմից տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի միջոցով ֆիզիկական անձինք կարող են ձեռք բերել, վերանորոգել կամ կառուցել բնակելի եւ ոչ բնակելի տարածքեր, հողամասեր:

Ընկերության գործունեության աշխարհագրությունը ընդգրկում է Երեւան քաղաքը, ՀՀ մարզերը, Արցախի Հանրապետությունը:

Ընկերությունն ունի հինգ մասնաճյուղ. Երեւան քաղաքում տեղակայված են «Ալավերդյան», «Նոր Նորք» եւ «Աջափնյակ» մասնաճյուղերը, Սյունիքի մարզում՝ «Սիսիան» եւ Արցախի Հանրապետությունում՝ «Ստեփանակերտ» մասնաճյուղերը:

 

Վարչության նախագահ, գլխավոր տնօրեն Հայկ Ստեփանյան
Հասցե 0033, Երեւան, Կոմիտասի պող., 1 շենք, տարածք 274/1
Հեռախոսահամար (010) 22 52 52, (096) 60 01 11, (098) 20 01 11
Էլ. հասցե info@bless.am
Վեբկայք https://bless.am/

Պայմաններ

Թարմացված է 14.05.2019

Վարկի տեսակը, չափը և պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
1.Վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին, ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով, կանխիկ և/կամ անկանխիկ եղանակով: 

2.Վարկերը տրամադրվում են հիմնական և շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու, այլ ձեռնարկատիրական ծրագրեր իրագործելու նպատակով: 3.Վարկի նվազագույն գումարը 600.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 50.000.000 ՀՀ դրամ (համարժեք ԱՄՆ դոլար):

4. Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ անշարժ և շարժական տարատեսակ գույք: 

5. Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավի գրավադրման արժեքի 65% 

6. Տրամադրվում են նաև վարկային գծեր /վերականգնվող և չվերականգնվող/, ինչպես նաև կարող է կնքվել վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագիր:  
8-10 տարի, կախված վարկի գումարից: 
Կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:
13-16%` ՀՀ դրամով, 
10-13%` ԱՄՆ դոլարով 

Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 15.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 0,3- 0,6%-ի չափով, կախված վարկի գումարից: Վաղաժամկետ մարման տույժեր չեն սահմանվում:

Թարմացված է 14.05.2019

Վարկեր Կանխավճար Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման ժամկետը
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու) - 18-19%, կախված վարկի գումարից

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
20,3-23,1%
Վարկի նվազագույն գումարը 600.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 60%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
6 տարի:
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու)   21% Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
24,7-28,6%
Վարկի նվազագույն գումարը 350.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 3.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի 40-50 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
2,5-4 տարի, կախված վարկի գումարից: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ)   15-18%, կախված վարկի գումարից

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
16,4-21,2%
Վարկի նվազագույն գումարը 800.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 20.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 65%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
7-8 տարի, կախված վարկի գումարից: 
Կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:
Շարժական գույքի գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ)   18-19%, կախված վարկի գումարից Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
20,1-21,9%
Վարկի նվազագույն գումարը 350.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 6.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի 50-70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
5 տարի, կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:
«ՈՍԿԻ-ՊԱՐԶ» - 14-17%, կախված վարկի գումարից և տրամադրման ձևից

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
16,1-21,9%
Վարկի նվազագույն չափը 20.000-100.000 ՀՀ դրամ է /կապված վարկի տրամադրման ձևից/, առավելագույն չափ չի սահմանվում: Վարկի ապահովումը` ոսկյա իրեր: 
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
մինչև 4 տարի, կապված վարկի տրամադրման ձևից:
Վարկի մարման ձևը` ժամկետի վերջում կամ անուիտետային:
«ՈՍԿԻ-ՊԱՐԶ ՊԼՅՈՒՍ» - 16-18%, կախված վարկի գումարից և տրամադրման ձևից

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
17,1-21,9%
Ոսկու գնահատված արժեքի 110-130%-ի չափով: 
Վարկի նվազագույն չափը 100.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 2.500.000-6.000.000 ՀՀ դրամը /կախված տրամադրման ձևից/: Վարկի ապահովումը` ոսկյա իրեր:
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
մինչև 4 տարի, կապված վարկի տրամադրման ձևից:
Վարկի մարման ձևը` ժամկետի վերջում կամ անուիտետային:
«ՈՍԿԻ-ԲԼԵՍՍ»   - 18%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
19,1-21,9%
Ոսկու գնահատված արժեքի մինչև 200%-ի չափով: 
Վարկի նվազագույն չափը 200.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը`1.800.000-2.500.000 ՀՀ դրամը /կախված վարկի տրամադրման ձևից/: 
Վարկի ապահովումը` ոսկյա իրեր և երաշխավորություն: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
մինչև 4 տարի, վարկի մարման ձևը` անուիտետային
«ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԻ»-ՊԱՐԶ   - 23%, 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
32,8-36,1%
150.000-350.000 ՀՀ դրամ, կախված հաճախորդի վարկային պատմության գնահատականից: 18-24 ամիս, մարումը` անուիտետային եղանակով
«ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԻ»-ՊԱՐԶ ՊԼՅՈՒՍ   - 23%, 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
27,6-31,8%
450.000-650.000 ՀՀ դրամ, կախված հաճախորդի վարկային պատմության և եկամուտների գնահատականից: 30-36 ամիս, մարումը` անուիտետային եղանակով
«ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎԻ»-ԲԼԵՍՍ   - 23%, 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք –
25,9-29,4%
750.000-950.000 ՀՀ դրամ, կախված հաճախորդի վարկային պատմության և եկամուտների գնահատականից: Վարկը պետք է ապահովված լինի առնվազն մեկ անձի երաշխավորությամբ: 30-36 ամիս, մարումը` անուիտետային եղանակով

Թարմացված է 14.05.2019

Վարկեր Կանխավճար Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման ժամկետը
Անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման վարկեր Սկսած 25%-ից: 
Կանխավճարի փոխարեն կարող է գրավադրվել լրացուցիչ գույք
ՀՀ դրամով - 11-13%
ԱՄՆ դոլարով - 8-10%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`
ՀՀ դրամով - 11,8-14,7%
ԱՄՆ դոլարով – 8,8-11,7%  
Վարկի նվազագույն գումարը 1.500.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 25.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գրավադրման արժեքի մինչև 75%-ի չափով:
10-15 տարի, կախված վարկի գումարից: 
Կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:

Գույքի, հաճախորդի ապահովագրումը պարտադիր պայման չէ:
Վաղաժամկետ մարման տույժեր չեն սահմանվում:
Անշարժ գույքի վերանորոգման,
վերակառուցման վարկեր
  ՀՀ դրամով - 13-15%
ԱՄՆ դոլարով -11-13%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`
ՀՀ դրամով - 13,9-16,7%
ԱՄՆ դոլարով - 11,9-14,7%
Վարկի նվազագույն գումարը 800.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 20.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գրավադրման արժեքի մինչև 65%-ի չափով:
8-10 տարի, կախված վարկի գումարից: 
Կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:

Գույքի, հաճախորդի ապահովագրումը պարտադիր պայման չէ:
Վաղաժամկետ մարման տույժեր չեն սահմանվում:

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai