Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ_«Մասիս» մասնաճյուղում

«Մասիս» մասնաճյուղ

Արարատ/Մասիս 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

·         Գործարար կառավարման, տնտեսագիտության կամ ֆինանսների բնագավառում բարձրագույն կրթություն` Բակալավրի կամ ավելի բարձր որակավորմամբ

·         Առնվազն երկու տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ` բանկային համակարգում

·         Հիմնական hամակրգչային հմտությունների իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0-ի իմացությունը առավելություն է

·         Թիմում աշխատելու ունակություն

·         ՀՀ տնտեսության ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ  իրազեկվածություն, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում

·         ՀՀ գյուղական տարածքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը ցանկալի է

·         Վարորդական իրավունքի առկայությունը և մեքենա վարելու կարողությունը առավելություն է

          Մասիս քաղաքի կամ հարակից գյուղերի բնակիչ լինելը             ցանկալի է

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

·         Իրականացնել պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև տեղում այդ հաճախորդների հետ աշխատանքների կազմակերպում` վարկային առաջարկների կազմման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման և ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու նպատակով,

·         Ձևավորել և սպասարկել վարկային պորտֆել,

·         Անմիջականորեն մասնակցել նոր վարկառուների ներգրավման ու սպասարկվող վարկային պորտֆելի տարածքային ու ծավալային ընդլայնման գործընթացին,

·         Նախապատրաստել և վարկային դեպարտամենտի պետի/մասնաճյուղի կառավարչի քննարկմանը ներկայացնել վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկություններ ու դրա հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթեր

·         Վարկային առաջարկները քննարկելու նպատակով Ընկերության վարկային կոմիտեում հանդես գալ վարկերի տրամադրման վերաբերյալ առաջարկներով,

·         Նախապատրաստել և ստորագրման ներկայացնել վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,

·         Կազմել և վարել վարկառուների վարկային գործեր,

·         Իրականացնել վարկերի ընթացիկ սպասարկում և մոնիտորինգ. լրացնել համապատասխան փաստաթղթեր և հաշվետվություններ ու ներկայացնել դրանք Կազմակերպության Վարկային դեպարտամենտի պետին,

Իրականացնել Վարկային կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով սահմանված և վարկային դեպարտամենտի պետի/մասնաճյուղի կառավարչի հանձնարարությամբ այլ առաջադրանքներ

 

Խնդրում ենք, նկարով ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել cardjobs@card.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում հստակ նշելով պաշտոնի անվանումը, որին դիմում եք, կամ նկարով ինքնակենսագրականի (CV) թղթային տարբերակը ներկայացնել Ընկերության գլխամասային գրասենյակ. հասցեն՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1/21 կամ «Մասիս» մասնաճյուղի գրասենյակ՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արարատյան 15

 

 

2017-04-30

Դիտում` 936

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo