Կազմակերպություն

«Իջևան» մասնաճյուղի կրտսեր մասնագետ

«Իջևան» մասնաճյուղ

Տավուշ/Իջևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

 • բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ ֆինանսական),
 • ֆինանսաբանկային ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,
 • վերլուծելու ունակություն,
 • կազմակերպելու և  առաջնորդելու ունակություն,
 • հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն:

        ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • աշխատանքը ենթադրում է աշխատաժամանակի մինչև 80%-ը գրասենկայից դուրս աշխատելու պատրաստակամություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Ընկերության ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում,
 • Հաճախորդների ներգրավում,
 • Վարկատեսակների վաճառք,

 • Վարկային գործի կազմում և վարում,

 • Պոտենցիալ վարկառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթի    ամբողջականության ապահովում,

 • Վարկային նախագծերի որակյալ փորձաքննության իրականացում` համաձայն Ընկերության ներքին իրավական ակտերի,
 • Նոտարական գրասենյակում գրավի պայմանագրերի ձևակերպում /անհրաժեշտությունից ելնելով/,
 • Վարկերի նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացում,
 • Վարկերի ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացում,

 • Ընկերության Ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով և դեպքերում վարկառուների հետ դրամաշրջանառության  իրականացում,

 • Վարկերի վերադարձելիությանն ուղղված գործընթացների իրականացում,
 • Վարկերի պայմանների վերանայման, դատական կարգով բռնագանձման վարույթների հարուցման, վարկերի վերակառուցման կապակցությամբ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացում,
 • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:
 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք.Իջևան, 4001, Աբովյան 5/5 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

 


 

2017-05-01

Դիտում` 576

iTel
Mediamax
Sport
Bravo