Կազմակերպություն

Պայմանագրային բաժնի մասնագետ

Պայմանագրային բաժին

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

§  Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

§  Թիմում աշխատելու ունակություն

§  Ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատելու ընդունակություն

§  Բարեհամբույր և պատշաճ սպասարկելու ունակությունԱրագ որոշումներ կայացնելու ունակություն,

§  Խնդիրների ոչ ստանդարտ լուծումներ առաջարկելու ունակություններ

§  MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն (Word, Excel, Power point)

§   Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացությունը:

 

Պայմանագրային

մինչև 35 

Իգական 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

§  Տվյալների մուտքագրում,

§  Լիզինգային պայմանագրերի կազմում,

§  Հաճախորդների սպասարկում,

§  Լիզինգային պայմանագրերի ծրագրային մուտքագրում,

 • Փաթեթների ընդունում և ստուգում,
 • Տվյալների ծրագրային մուտքագրում,
 • Պայմանագրերի և դրա հետ առնչվող փաստաթղթերի կազմում,
 • Պայմանագրերի խաչաձև ստուգում,
 • Հաճախորդին պայմանագրերի ներկայացում,
 • Լիազորագրերի, տեղեկանքների, գրությունների պատրաստում,
 • Փաթեթներում առկա փաստաթղթերի կցում ծրագրին,
 • Փաթեթների կազմում և վարում,
 • Մարված պայմանագրերի արխիվավորում,
 • Եռամսյակային ստուգումների իրականացում տվյալ եռամսյակում կնքված պայմանագրերի գծով,
 • ACRA հարցումների կատարում,
 • Գլխավոր տնօրենի և Բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում:
 

Նշված պահանջներին համապատասխանող անձիք կարող են բեռնել Աշխատանքիընդունվել ցանկացողների համարդիմումի ձևըլրացնել և ուղարկել arpine.hovhannisyan@acba.am

roza.badalyan@acba.am հասցեներին` նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով՝ Պայմանագրային բաժնի մասնագետ:

 

Դիմում հայտերը ներկայացնել միայն կցված ձևով


 

2017-06-30

Դիտում` 3721

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo