Կազմակերպություն

Կոտայքի մարզային միավորի հաշվապահ

ՀՀՀՎ

Կոտայք/Աբովյան 

Բակալավր 

1-3 տարի 

·   Բարձրագույն մասնագիտական  կրթության պարագայում 1-2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը հաշվապահության, աուդիտի, տնտեսագիտության բնագավառներում, ինչպես նաև  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),

·   բարձրագույն ոչ մասնագիտական  կրթության պարագայում 2-3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ (համապատասխան աշխատանքային փորձը  ֆինանսաբանկային համակարգում կարող է դիտվել, որպես առավելություն),

·   մեծ քանակի կանխիկ դրամի հետ աշխատելու փորձ և հմտություններ, դրամն արագ և անսխալ հաշվելու ունակություն,

·   կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ,

·   սեղմ ժամկետներում և ծանրաբեռնված  աշխատելու ունակություն,

·   թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:

Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

·   վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի  իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,

·   հարկային օրենսդրության ընդհանուր իմացություն,

·   համակարգչային Excel և Word ծրագրերի խորացված իմացություն, ՀԾ Բանկ 4.0 ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,

·   ինտերնետի հետ աշխատելու բավարար գիտելիքներ,

·   Կենտրոնական Բանկի կողմից տրված  մասնագիտական որակավորման  վկայականի  առկայությունը ցանկալի է:

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

·   ՀՀ oրենսդրության պահանջներին համապատասխան մասնաճյուղերում իրականացնել սկզբնական հաշվառման փաստաթղթավորումը,

·   սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրա իրականացնել տնտեսական գործարքների թղթային և էլեկտրոնային հաշվապահական ձևակերպումները,

· ճշգրիտ և ժամանակին կազմել/ներկայացնել հաշվապահական, ֆինանսական և հարկային անհրաժեշտ հաշվետվությունները, 

·   ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն ներկայացնել ֆինանսական, գործառնական և այլ հաշվետվությունները,

· մասնաճյուղերի կողմից իրականացնել կանխիկ գործառնությունները,

· մասնաճյուղերի կողմից իրականացնել բանկային գործառնությունները,

· վարել հիմնական միջոցների և պաշարների հաշվապահական հաշվառումը,

·   պահպանել մասնագիտական վարքագծի կանոնները:

 

Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ  և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.

ՀՀ ք. Աբովյան, Հատիսի 1/7 «ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Աբովյանի մասնաճյուղ կամ  vacancy@aregak.am էլ. փոստով: Պարզաբանումների համար զանգահարել   0222-3-47-57, 0222-3-40-47 հեռախոսահամարներով:

Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել “Կոտայքի ՄՄ հաշվապահ” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:

Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:      

 

2017-08-31

Դիտում` 648

iTel
Mediamax
Sport
Bravo