Կազմակերպություն

Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ

Տեղեկատվական համակարգերի ներդրման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն տեխնիկական կրտություն • Տվյալների վերլուծության և հաշվետվություններ կազմելու հմտություններ տվյալների բազանների կառավարման 2+ տարվա աշխատանքային փորձ: Մանսնավորապես՝ Oracle, MS SQL Server, MySQL • SQL հարցումների, ներառած stored procedures և ներդրված հարցումների 2+ տարվա աշխատանքային փորձ. • Տվյալների վերլուծության և հաշվետվություններ 2+ տարվա աշխատանքային փորձ • Տարբեր պահուստային աղբյուրներից տվյալների արտահանման 2+ տարվա աշխատանքային փորձ • Հաշվետվությունների տվյալների բազայի նախագծման 2+ years extracting data from a variety of data sources • Տվյալների բազայի նորմալիզացիայի և ինդեքսավորման գիտելիքներ • Հայերենի (գերազանց), ռուսերենի (գերազանց), անգլերենի (տեխնիկական), • Բանկային ավտոմատացված տեխնոլոգիաների իմացություն: • Արտահման և վերլուծական ծրագրերի (ETL and BI tools like Microsoft Power BI, Oracle BI) հետ փորձը առավելությունն է • Տարածային տվյալների բազանների հետ աշխատանքի փորձը առավելությունն է • Մեծ ծավալի տվյալների հետ աշխատանքը առավելությունն է  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տեղեկատվական համակարգերի տեստավորում և փորձնական աշխատանքների իրականացման պլանավորում և վերահսկում, • Տեղեկատվական համակարգերի ներդրում արտադրական շահագործում, • Տվյալների ներմուծում և ինտեգրում տարբեր տվյալներ մոդելների հետ • Տվյալների արտահանում տարբեր ներքին և արտաքին աղբյուրներից • Տվյալների կառավարման և ինտեգրման հետ լապված խնդիրոների վերլուծություն և ուղղում • Վիճակագրական տվյալների վերլություն և հաշվետությունների գեներացում • Տվյալների արտահանում և մշակում տարբեր տիպի հաշվետվությունների և գրաֆիկների ստեղծաման համար  

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` [email protected], ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “1st class specialist_Information systems investment unit”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Դիմում-հարցաթերթիկների ընդունման վերջնաժամկետն է 2017թ. օգոստոսի 17-ը: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:  

 

2017-08-31

Դիտում` 514

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo