Կազմակերպություն

Կորպորատիվ և միջին դասի հաճախորդների վարկային ռիսկի կառավարման բաժնի պետ

Կորպորատիվ և միջին դասի հաճախորդների վարկային ռիսկի կառավարման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն (տնտեսագիտական կրթությունը նախընտրելի է), • Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա փորձ ֆինանսաբանկային (նախընտրելի է վարկային ռիսկի կառավարման ուղղվածությամբ) ոլորտում, • MS Office, LS-Bank (կամ համանման ծրագիր) իմացություն, • Վարկունակության գնահատման տեխնոլոգիաների իմացություն, • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ) լեզուների իմացություն:  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Կորպորատիվ և միջին դասի հաճախորդների ֆինանսական և ձեռնարկատիրական վիճակի վերլուծության իրականացում, վարկունակության գնահատում` Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և հրամանների պահանջներին համապատասխան, • Վարկային ռիսկի բացահայտման և զսպմանն ուղղված առաջարկությունների իրականացում • Գործող վարկերի վերագնահատման իրականացում և ընթացիկ վերահսկողություն • Վարկային ռիսկի գնահատման և զսպման մեխանիզմների մշակում, արդիականացում, համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին • Վարկային ռիսկի գնահատման գործընթացի համապատասխանության ապահովում օրենքներին • Բաժնի արդյունավետ գործունեության և դրա` Բանկի ներքին իրավական ակտերի, որոշումների և հրամանների պահանջներին համապատասխանության ապահովում, • Ռիսկերի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ արտաքին տեղեկատվության ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպում:  

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` hr@ardshinbank.am, ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “Head of unit_RD”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել: Հարցազրույցին կհրավիրվեն ստացված դիմում-հարցաթերթիկների նախնական քննարկման արդյունքում ընտրված անձինք:  

 

2017-09-12

Դիտում` 1591

iTel
Mediamax
Sport
Bravo