Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ «Կապան» մասնաճյուղում

Վարկային բաժին

Սյունիք/Կապան 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

- Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է ֆինանսական, 

տնտեսագիտական, մաթեմատիկական,

- Վաճառքի փորձը, վաճառքի գործիքների իմացությունը ցանկալի է,

- Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու 
ունակություն,

- Հաղորդակցվելու և  բանակցելու զարգացած հմտություններ,

- Կազմակերպչական և թիմային  աշխատանքներ կատարելու ունակություն,

- Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,

- Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office),

- Հայերենի գերազանց իմացություն,  ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 - Իրականացնել ուղիղ մարքեթինգ, պոտենցիալ հաճախորդներին ներկայացնել ընկերության ապրանքանիշը, ծառայությունները,

- Ներգրավել հաճախորդներ` այցելելով նրանց գործունեության վայրեր,

- Այցելել հաճախորդի բնակարան` իրականացնելու բիզնես վերլուծություն և գնահատելու ֆինանսական, սոցիալական կարգավիճակը,

- Ստուգում անցկացնել պոտենցիալ հաճախորդի ռիսկերի վերլուծության նպատակով,

- Վերլուծել ստուգման արդյունքները՝ օգտագործելով ֆինանսական գործակիցները և հաճախորդի վարկային պատմությունը,

- Գնահատել հաճախորդի վարկային ռիսկը մինչև վարկային կոմիտեն,

- Պատրաստել և ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները և փաստաթղթերը վարկային կոմիտեին,

- Տեղեկացնել հաճախորդներին և երաշխավորողներին իրենց իրավունքների և պարտավորվածությունների մասին,

- Ապահովել ժամանակին և ճիշտ հետվճարումների կատարումը:
 

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ [email protected]` վերնագրում լրացնելով` «Վարկային մասնագետ – Կապան - Ձեր Անուն Ազգանունը»:

 

 

*Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով:

 

 

 

 

2018-05-27

Դիտում` 2417

iTel
Mediamax
Sport
Bravo