Կազմակերպություն

Ներքին դիտարկումների բաժնի պետ

Ներքին դիտարկումների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

• Բարձրագույն (տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ իրավաբանական կրթությունը նախընտրելի է), • Վերջին 7 տարվա ընթացքում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում (նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ), • Հայերենի (գերազանց), ռուսերենի (գերազանց), անգլերենի (գերազանց) իմացություն, • ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում, • MS Office, Internet, Lsbank, • Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն:      

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով Բանկում ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարի գործընթացի կազմակերպում և աշխատանքների համակարգում, • Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարում Բանկի ներքին իրավական ակտերով նախատեսված գործողությունների կատարման նկատմամբ հսկողություն, • ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարի գործընթացի կանոնակարգման գծով Բանկի ներքին իրավական ակտերի մշակում, լրամշակում, • Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, • Հաճախորդների` ըստ ռիսկային խմբերի դասակարգման հսկողություն, ռիսկի դասի փոփոխության վերաբերյալ որոշման ընդունում, • Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրում, • Սև ցուցակների հետ գործարքների ավտոմատ համեմատման արդյունքում գործարքների հաստատում կամ մերժում, • ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման թեմաներով Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար սեմինարների անհրաժեշտության գնահատում, սեմինարների անցկացում, արդյունքների ամփոփում և պարբերական մոնիթորինգ:  

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան որակավորում կարող են իրենց դիմում-հարցաթերթիկներն ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեով` [email protected], ինչպես նաև կարող են ներկայացնել Բանկի գլխամասային գրասենյակ: Սահմանված դիմում-հարցաթերթիկների ձևով չլրացված ռեզյումեները չեն դիտարկվի: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում նշել “Head of AML unit”, այլ կերպ Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:  

 

2017-11-30

Դիտում` 2462

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo