Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Ֆինանսավարկային վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

Համակարգչային գիտելիքներ՝ 

MS Office,

"ՀԾ-Բանկ" համակարգ (ցանկալի է) 

Լեզուների իմացություն՝

հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ)

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

• Պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում

• Կազմակերպության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
• Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
• Վարկարժանության և վարկունակության գնահատում
• Վարկային գործի վերլուծություն և վարկային ռիսկի գնահատում
• Այցելությունների իրականացում հաճախորդի բիզնեսի իրականացման վայր
• Վարկային գործի վերաբերյալ եզրակացության կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեի քննակմանը
• Խնդիրների բացահայտում և լուծումների առաջարկում
• Հաճախորդների արհեստավարժ սպասարկում
 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

Վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն: 

2018-02-18

Դիտում` 1194

iTel
Mediamax
Sport
Bravo