Կազմակերպություն

Վարկային հետգործառնությունների բաժնի ադմինիստրատոր

Վարկային հետգործառնությունների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ ֆինանսական),

• ֆինանսաբանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• վերլուծելու ունակություն,

• կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• վարկային գործ /խորացված/,

• գործավարության կազմակերպման հիմունքեր,

• գործարար շփման վարվելակերպ,

• աշխատանքի պահպանության, անվտանգության տեխնիկայի կանոններ և նորմեր,

• MS Office, AS Bank, Internet փորձառու օգտագործող, Հայերենի, Ռուսերենի - ազատ տիրապետում, Անգլերենը – ցանկալի է:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Հաճախորդների տվյալների, վարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների մուտքագրում:

• Պայմանագրերի պատրաստում և վարկառուների մասին հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացին մասնակցում:

• Վարկային փաթեթում ընդգրկված փաստաթղթերի որոշակի տվյալների ստուգում և վերահսկում:

• ՀԾ-Բանկ համակարգում սև ցուցակի, վարկանշման աշխատատեղի, հայտերի հաստատումների և մերժումների հաշվառում։

• ՀԾ-Բանկ համակարգում վարկային հայտերին վերաբերվող ժամկետների (ապահովագրություն, մոնիթորինգ) հսկում, տեղեկացում վարկավորող ստորաբաժանումներին, ժամկետների թարմացում:

• ՀԾ-Բանկ համակարգում վարկի տրամադրման կարգադրության ձևավորում, անհրաժեշտ կապի ապահովում հաշվապահական հաշվառման բաժնի հետ:

• ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից, Նորք տեղեկատվական կենտրոնից, այլ պետական մարմիններից (ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ, ՃՈ, Ռեգիստր և այլն) հարցումների իրականացում:

• Վերաֆինանսավորող Ընկերություններին ներկայացվող հայտերի (վարկային, սուբսիդավորման), համաձայնագրերի պատրաստում և ներկայացում:

• Վարկերի սպասարկման ընթացքում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ (գրավի, երաշխավորների, համավարկառուների, վարկավորման պայմանների) անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրում, դիրքորոշումների ամփոփում, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացում Վարկային կոմիտեի և Վերաֆինանսավորող Ընկերությունների հաստատմանը, անհրաժեշտ տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում:

• Վարկավորման ընթացքում Հաճախորդների կողմից պահաջնվող տեղեկանքների պատրաստում և տրամադրում (թույլտվություններ, պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքներ, արգելանքից ազատման գրություններ և այլն):

• ՀԾ-Բանկ համակարգում վերաֆինանսավորված հայտերի հետ կապված համապատասխան ձևակերպումների իրականացում:

• Վերաֆինանսավորող Ընկերությունների հետ կնքված համագործակցության պայմանագրերի ժամկետների, սահմանաչափերի վերահսկողություն և իրազեկում, անհրաժեշտ համաձայնգրերի կնքում:

• Վերանֆինանսավորող ընկերությունների կողմից տրամադրված դրամաշնորհների, սուբսիդավորման գումարների բաշխոււմ, համապատասխան գրագրությունների ապահովում հաշվապահական հաշվառման բլոկի հետ:

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0032, Սեբաստիա 123 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected]՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 

 

2019-01-22

Դիտում` 1983
( Տեղադր.՝ 2018-02-08)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo