Կազմակերպություն

Հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջեր ք. Վանաձոր

Փոքր բիզնեսի վարչություն

Լոռի/Վանաձոր 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

Ներկայացվող պահանջներ

• բարձրագույն կրթություն,    

• բանկային գործի իմացություն,    

•զարգացած համակարգչային հմտություններ,    

• հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է,    

• բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,    

• հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ,  

• թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,    

• բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,    

• հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,    

• լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,    

• բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդների ներգրավում,

• հաճախորդների ներգրավման նպատակով անցկացվող մարկետինգային միջոցառումների նախաձեռնում,    

• հաճախորդների վարկային դիմումների, ինչպես նաև վարկավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի հավաքագրում, փոքր բիզնեսի ոլորտի հաճախորդի էլեկտրոնային փաթեթի ստեղծում,    

• դիմորդի ֆինանսական վիճակի մոնիտորինգ և վերլուծություն` Բանկի ներքին կարգերին համապատասխանության ստուգման նպատակով,    

• փոքր բիզնեսի հաճախորդների վարկունակության գնահատում և եզրակացութանների պատրաստում,    

• փոքր բիզնեսի հաճախորդներին մատուցվող ծառայություների և խաչաձև վաճառքի ծավալների վերլուծություն,    

• գործող հաճախորդների ընթացիկ սպասարկում,    

• խնդրահարույց վարկերի գծով հաճախորդների հետ աշխատանքների իրականացում` Բանկի ներքին կարգերին համապատասխան,    

• ժամանակին կատարել ղեկավարության հրամանները,    

• ղեկավարությանը տալ փոքր բիզնեսի հաճախորդների հետ աշխատանքների, ինչպես նաև հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկներ,    

• ապահովել պորտֆելի աճն ու որակական ցուցանիշները` համաձայն ղեկավարության կողմից տրված պլանների և հրամանների,    

• ժամանակին ղեկավարությանը տեղյակ պահել ծագած խնդիրների և ընթացիկ հաճախորդների հետ կապված պոտենցիալ ռիսկերի մասին: 

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեով: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Vanadzor Credit Expert/ և անուն, ազգանուն: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: 

 

 

2018-02-23

Դիտում` 548

iTel
Mediamax
Sport
Bravo