Կազմակերպություն

Հաշվապահ

Հաշվապահություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն կրթությունը տնտեսագիտության կամ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի բնագավառում

• Վերլուծական կարողություններ

• e-Invoicing ծրագրի իմացություն

• MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն (Word, Excel)

• Արդյունավետ բանակցելու և հաղորդակցվելու հմտություն 

• Թիմային աշխատելաոճ

• Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,

• Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:


 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• կատարել հաշվապահական հաշվառման վարման աշխատանքներ` կապված տնտեսական գործառնությունների հետ` ամբողջությամբ կամ մասնակի ուղղություններով,

• իրականացնել հաշվապահական հաշվառման կոնկրետ ուղղությանը համապատասխան սկզբնական փաստաթղթերի ընդունում և հսկողություն, ինչպես նաև դրանց հերթական հաշվառումը,

• պետական և համայնքային բյուջեներ հարկերի և տուրքերի, պետական արտաբյուջետային սոցիալական ֆոնդեր ապահովագրական վճարումների և այլ վճարումների հաշվարկման և փոխանցման հետ կապված աշխատանքների կատարում,

• ղեկավարների, ներդրողների, աուդիտորների և հաշվապահական հաշվետվություններից օգտվող այլ անձանց համադրելի և արժանահավատ այլ տեղեկատվության ապահովում

• հաշվարկների համար աշխատանքային նախագծերի, տնտեսական գործառնությունների ձևակերպման համար անհրաժեշտ սկզբնական փաստաթղթերի ձևերի մշակում,

• հաշվապահական հաշվառման համապատասխան ուղղության վերաբերյալ հաշվետվություն կազմելու համար տվյալների պատրաստում, դրանց ձևակերպում` սահմանված կարգին համապատասխան,

• հաշվապահական տեղեկատվության տվյալների բազային ձևավորման, անցկացման և պահպանման հետ կապված աշխատանքներ իրականացում,

•  հաճախորդների համար հաշվապահական փաստաթղթերի պատրաստում և տրամադրում, 

• գլխավոր հաշվապահի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում:


 

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել Ձեր դիմում-հայտերը՝ համաձայն կցված ձևի կցված ձևի, հետևյալ էլ. հասցեներին՝

arpine.hovhannisyan@acba.am

tatul.tamrazyan@acba.am 

 

Հաղորդագրության վերնագիր դաշտը անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ` Հաշվապահ, իսկ լրացված ֆայլը պետք է ունենա Ձեր անուն ազգանունը:

Կդիտարկվեն միայն պատշաճ կերպով լրացված դիմում-հայտերը:

 

2018-03-15

Դիտում` 1381

iTel
Mediamax
Sport
Bravo