Կազմակերպություն

Աշխատակազմի ղեկավար

Աշխատակազմ /Խորհրդի և գործադիր մարմնի հետ աշխատանք/

Երևան 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

Բարձրագույն Կրթություն Առնվազն 3 տարի բանկային ոլորտում ղեկավար պաշտոնում Բանկային օրենսդրության պրակտիկ գիտելիքներ Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր) * ճշտապահություն, ազնվություն, * գաղտնիության պահպանման ընդգծված ունակություն, * թիմային աշխատանքի, հաղորդակցվելու գերազանց ունակություններ, * պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ, * անալիտիկ մտածելակերպ, * համակարգչային գիտելիքներ (MS office, Pօwer Point) 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

1.Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Վարչության, դրանց կից հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կազմակերպում /օրակարգի նախագծում, նյութերի հավաքագրում, անհրաժեշտության դեպքում նյութերի թարգմանություն/, նիստերի արձանագրությունների վարում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով 2. Վերոհիշյալ կոլեգիալ մարմինների, ինչպես նաև Վարչության նախագահի հանձնարարականների և որոշումների կատարման հսկողություն, կատարողականների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում 3. Խորհրդի հետ գործարար նամակագրության վարում, 4. Բանկի փաստաթղթաշրջանառության ապահովում, իր իրավասության շրջանակներում նամակագրության վարում և դրա հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում 

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով, ցանկալի է նաև ռուսերեն) [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2018-07-20

Դիտում` 2337
( Տեղադր.՝ 2018-03-12)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo