Կազմակերպություն

Ագրովարկավորման Մասնագետ

Փոքր բիզնեսի վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• բարձրագույն կրթություն,

• ագրովարկավորման փորձ նվազագույնը 2 տարի

• բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,

• բանկային գործի իմացություն,

• վերլուծական մտածողություն,

• թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,

• բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում,

• հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

• լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,

• բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ,

• զարգացած համակարգչային հմտություններ,

• հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետումը (գրավոր և բանավոր) պարտադիր է, իսկ անգլերեն լեզվի լավ իմացությունը` ցանկալի:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 •  Ագրովարկավորման համար հաճախորդների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության նկատմամբ վերահսկողություն;
 •  Վարչության իրավասությունների շրջանակներում Ագրովարկավորման համար հաճախորդների վարկունակության և վճարունակության գնահատում:
 •  Բանկի վարկավորման գործող տեխնոլոգիային, սակագներին և պայմաններին վարկային գործարքների պայմանների համապատասխանության նկատմամբ վերահսկողություն,
 •  Բանկի մասնաճյուղային ցանցից ստացված վարկային փաթեթների ամբողջականության ստուգում; 
 • Վարկային գործարքի դիտարկման համար անհրաժեշտ եզրակացությունների հավաքագրում և օժանդակ ստորաբաժանումների հետ աշխատանք;
 •  Համապատասխան վարկային գործարքների ներկայացում Բանկի իրավասու մարմնի առկա/հեռակա նիստերին;
 • Ագրովարկավորման բիզնես գործընթացների օպտիմալացման և ավտոմատացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ղեկավարությանը;
 •  Գյուղատնտեսական վարկային պորտֆելի որակի և շահութաբերության գնահատման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում;
 •  Ագրովարկավորման մասնագետների ուսուցման և հետագա որակավորման բարձրացման մասնակցություն;
 •  Ագրովարկավորման հետ կապված մասնաճյուղային ցանցի աջակցություն;
 •  Ղեկավարության հանձնարարականների ժամանակին կատարում:
 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Agrospecialist/, և Ձեր անուն ազգանունը: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բոլոր թափուր հաստիքների հայտարարությունները և ռեզյումեի ձևը տեղադրված են պաշտոնական կայքում. https://www.vtb.am/about/job/

 

 

2018-06-24

Դիտում` 582
( Տեղադր.՝ 2018-03-30)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo