Կազմակերպություն

Վերլուծության և հաշվետվության բաժնի մասնագետ

Մանրածախ բիզնեսի վերլուծության և հաշվետվության բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 


•    Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, մաթեմատիկայիոլորտներում,
•    հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում /գրավոր և բանավոր/, անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
•    գերազանց համակարգչային հմտություններ (Excel-ի գերազանց իմացություն, PowerPoint-ի իմացություն),շնորհանդեսների պատրաստում,
•    պլանավորման, վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման գերազանց հմտություններ,
•    խնդիրների լուծմանգերազանց հմտություններ,
•    թիմային աշխատանքի հմտություններ,
•    ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 


•    Կազմում է մասնաճյուղային ցանցի վաճառքների և պորտֆելների հետ կապված շաբաթական, ամսական,  եռամսյակային հաշվետվություններ, իրականացնում է մասնաճյուղերի բյուջեի պլանավորման նախագծերի վերլուծություն և ներկայացնում արդյունքները:
•    կատարում է Բանկի մասնաճյուղային ցանցի աշխատակիցների եռամսյակային և վաճառքի տարբեր ծրագրերի հետ կապված պարգևավճարների հաշվարկ,
•    զանազան ծրագրերի մասով, հրամանների և որոշումների համաձայն, կատարում է տարբեր նախագծերի հետ կապված վերլուծություններ, կազմում հաշվետվություններ,
•    բանկի մասնաճյուղային ցանցի ընդլայման նպատակով մշակում է զարգացման ծրագիր, նոր մասնաճյուղեր բացելու, փակելու անհրաժեշտությունից ելնելով կատարում է եկամուտների, ծախսերի վերլուծություն,
•    մասնակցում է տվյալ շրջանի բանկային համակարգի և տնտեսության զարգացման ընթացիկ վիճակի և դինամիկայի գնահատմանը,
•    իրականացնում է մասնաճյուղերի բյուջեի պլանավորման նախագծերի վերլուծություն և ներկայացնում արդյունքները:
•    իրականացնում է տարածքային ստորաբաժանումների կողմից տրամադրվող բյուջեի պլանավորման նախագծերի վերլուծություն,
•    մասնակցում է մասնաճյուղերի տարեկան բիզնես ծրագրերի վերլուծական աշխատանքներին:
•    կատարում է Բանկի Տնօրինության կողմից սահմանված բիզնես-ծրագրով սահմանված բանկային պրոդուկտների կտրվածքով (մանրածախ պրոդուկտների մասով) պլանների բաշխում ըստ գործող մասնաճյուղերի՝ Ցանցում իրացման վարչության հետ համաձայնեցումով:
•    կարգավորում է վարչական հարցերի լուծման մասով մասնաճյուղերի սպասարկման հարցերը Բանկի Տնտեսական վարչության հետ համատեղ:
•    իրականացնում է Բանկի մասնաճյուղային ցանցի մասով վարչատնտեսական, գործառնական ծախսերի և կապիտալ ներդրումների պլանավորում:
•    տարբեր հաշվետվությունների կազմման հետ կապված պատրաստում է շնորհանդեսներ:


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected]: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք Analytics Specialist/, և Ձեր անուն ազգանունը: Անվերնագիր կամ սխալ վերնագրված նամակները չեն դիտարկվի: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 

 

2018-04-23

Դիտում` 1270

iTel
Mediamax
Sport
Bravo