Կազմակերպություն

Իրավաբան

Հայցապահանջագրային բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

1. Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,

2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի լիարժեք իմացություն,

3. Ֆինանսական կառույցներում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ,

4.Թիմային աշխատանքի պատրաստակամություն,

5. Պատասխանատվության բարձր զգացում: 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Դատական վեճերում, կազմակերպության` ներգրավված լինելիս, իրականացնում է դատական ատյաններ, արբիտրաժ, հարկադիր կատարման ծառայություն, սնանկության կառավարիչներին և այլ անձանց ու մարմիններին ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի (դատական հայցեր, աճուրդի մասնակցության հայտեր, նախադատական հիշեցումներ, այլ) կազմումը, ներկայացումը:

2. Ներկայացնում է կազմակերպությունը դատական ատյաններում, արբիտրաժում, հարկադիր կատարման ծառայությունում, ինչպես նաև կազմակերպության պարտապանների սնանկության գործընթացներում: Կազմակերպության շահերի պաշտպանության նպատակով կազմակերպության անունից մասնակցում է դատական նիստերին, պարտատերերի ժողովներին, կատարողական գործողություններին, դատական և հարկադիր մարմինների կողմից իրականացվող այլ միջոցառումներին: Իրականացնում է այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ վերոնշյալ մարմինների հետ:

3. Իրականացնում է դատական ատյաններ, արբիտրաժ, հարկադիր կատարման ծառայություն ներկայացվող և ներկայացված, սնանկության գործընթացում գտնվող վարկերի, լիզինգների մասով, ինչպես նաև աարտադատական կարգով գրավների իրացման վերաբերյալ խնդրահարույց վարկերի կոմիտեի որոշումների և հանձնարարականների կատարումը;

4. Հետևում է կազմակերպության հայցով կամ կազմակերպության դեմ հարուցված գործերի շրջանակներում կայանալիք աճուրդների ընթացքին՝ անհրաժեշտության դեպքում աճուրդներին մասնակցության առաջարկներ է ներկայացնում խնդրահարույց վարկերի կոմիտեին:

5. Իր պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված անհրաժեշտ դեպքերում իրականացնում է դատական և հարկադիր կատարման փուլում, ինչպես նաև սնանկության գործընթացում գտնվող վարկերի, լիզինգների վերադարձման ուղղությամբ վարկառուների, լիզինգառուների, գրավատուների և երաշխավորողների հետ անհրաժեշտ աշխատանքներ՝ նախապես համաձայնեցնելով խնդրահարույց վարկերի բաժնի հետ;

6. Կազմակերպության դատական, հարկադիր կատարման, սնանկության գործընթացներում գտնվող վարկերի, լիզինգների առողջացմանն ուղղված առաջարկներ է ներկայացնում խնդրահարույց վարկերի կոմիտեին;

7. Կազմակրեպության ներքին իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվություններ է ներկայացնում խնդրահարույց վարկերի կոմիտեին;

8. Իրականացնում է համապատասխան գործողություններ կազմակերպության սեփականությանն անցած գրավների հետագա իրացման հետ կապված՝ նախապես համաձայնեցնելով նման գործառույթի համար պատասխանատու ստորաբաժանման կամ աշխատակցի հետ;

9. Իրականացնում է դատական ատյաններ, արբիտրաժ, հարկադիր կատարման ծառայություն ներկայացվող գործերի պատշաճ փաստաթղթավորում, հաշվառում, արխիվացում: 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարող թենածուները կարող են ներկայացնել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլեկտրոնային տարբերակով [email protected] (վերնագրում անպայման նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք) կամ “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈւՎԿ ԱԿ գրասենյակ` ք. Երևան, Քաջազնունու 18 փող. մինչև 2018թ. հունիսի 15-ը: 

 

2018-06-15

Դիտում` 799
( Տեղադր.՝ 2018-05-14)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo