Կազմակերպություն

Իջևանի մասնաճյուղի վարկային գործակալ

Իջևանի մասնաճյուղ

Տավուշ 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 


•    Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական),
•    նախապատվությունը  տրվելու է  ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին,
•    ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն,
•    կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ,
•    ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ,
•    հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն,
•    համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 


•    Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ,
•    գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ,
•    կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
•    կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը,
•    աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
•    աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
•    ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
•    իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները:

 

Մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրություն (ռեզյումե):

 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.
ՀՀ ք. Իջևան, Գանինի 4, “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Իջևանի մասնաճյուղ կամ [email protected] էլ. փոստով: Պարզաբանումների համար զանգահարել (0263) 4-52-42հեռախոսահամարով:
Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել “Իջևանի վարկային գործակալ” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:
Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:      


 

2018-06-24

Դիտում` 621
( Տեղադր.՝ 2018-06-08)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo