Կազմակերպություն

FATCA գծով մասնագետ

Իրավական սպասարկման և ժամետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրինություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

Բարձրագույն կրթություն/ցանկալի է տնտեսագիտական կամ իրավաբանական/ Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում համապատասխան ոլորտում Հայերեն-գերազանց, ռուսերեն-լավ, անգլերեն` գերազանց Բանկային օրենսդրության լավ իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն /Lsbank, Microsoft excel, word,internet/: Վերլուծելու ունակություն,նախաձեռնողականություն,ստեղծագործական մտածելակերպ, թիմում աշխատելու հմտություն, կոորդինացում և վերահսկողություն,խորհրդատվական հմտություններ,պատասխանատվության զգացում  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. FATCA օրենքի փոփոխությունների ներդրումը, դրանք նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը 2. Բանկի առկա և նոր հաճախորդներին ըստ FATCA օրենքի պահանջներին դասակարգման ապահովումը 3. Հաճախորդային բազայի նկատմամբ համապատասխան մոնիտորինգի իրականացումը 4. ԱՄՆ հարկային մարմնին ԱՄՆ անձանց վերաբերյալ XML հաշվետվությունների կազմումը և տրամադրումը 5. Այլ պարտականություններ, որոնք սահմանված են օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի պահանջների ներդրման ընթացակարգի և Բանկի Իրավական սպասարկման և ժամետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրինության գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերով: 

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով FATCA գծով մասնագետ:  

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2018-08-10

Դիտում` 655
( Տեղադր.՝ 2018-07-25)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo