Կազմակերպություն

Ավագ մասնագետ

Կառավարչական և ՖՀՄՍ հաշվետվությունների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

 • բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն,
 • առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում (աշխատանքային փորձը աուդիտի ոլորտում ցանկալի է),
 • հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
 • զարգացած համակարգչային հմտություններ ( MS Excel-ի լավ իմացություն),
 • բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • ժամանակի կառավարման զարգացած հմտություններ,
 • ուշադրություն և պատասխանատվություն կատարած աշխատանքի հանդեպ,
 • ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (IFRS) և հաշվապահական հաշվառման ազգային ստանդարտների հետ աշխատանքի փորձ:
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • ամսեկան և տարեկան ֆինանսական հաշվետվության նախապատրաստում` ՀՀ օրենսդրության պահանջներին և ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտներին (IFRS) համապատասխան,
 • IFRS համապատասխան հաշվետվության կազմում Բանկի ղեկավարությանը ներկայացնելու համար,
 • ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (IFRS) գծով միջանկյալ և տարեկան հաշվետվությունների համար տվյալների պատրաստում` մամուլում հրապարակման համար,
 • աուդիտորական կազմակերպության հարցումներին համապատասխան նյութերի պատրաստում,
 • բազաների հետ աշխատանք,
 • իրականացնում է Բաժնի պետի ընթացիկ հանձնարարականները:
 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /IFRS specialist / և նշել անուն ազգանուն:Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: http://www.vtb.am/

 

 

2018-08-15

Դիտում` 713
( Տեղադր.՝ 2018-08-02)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo