Կազմակերպություն

«Գորիս» մասնաճյուղի ադմինիստրատոր

«Գորիս» մասնաճյուղ

Սյունիք/Գորիս 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

• բարձրագույն կրթություն,

• տվյալ պաշտոնում աշխատանքի փորձը ցանկալի է,

• հաղորդակցման հմտություններ,

• պատասխանատվություն, օպերատիվություն, ճշտապահություն,

• գործավարության կազմակերպման հիմունքերի իմացություն,

• գործարար շփման վարվելակերպի իմացություն,

• հայերենի - ազատ տիրապետում, անգլերենը – ցանկալի է,

• MS Office, ՀԾ-Բանկ, Internet փորձառու օգտագործող:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Աշխատաժամանակի հաշվառման տեղեկագրերի և հաշվետվությունների պատրաստում,

• Ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող, կամ ծառայությունների մատուցման պայմանագրով Մասնաճյուղին ամրակցված տրանսպորտային միջոցների երթուղիների բաշխման իրականացում, կատարած վազքի հաշվառում և դրա հետ կապված տեղեկատվության գրանցումներ,

• «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ի վարկային ռեգիստրի համակարգից վարկային պատմության հարցման կատարում և վերբեռնում համապատասխան դիրեկտորիայում,

• Վարկային, գրավի, երաշխավորության պայմանագրերի, համաձայնագրերի պատրաստում և ներկայացում ստորագրման,

• Հաճախորդներին տրամադրվող տեղեկանքների, քաղվածքների պատրաստում և տրամադրում,

• ՀԾ-Բանկ համակարգում հաճախորդների տվյալների և վարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների մուտքագրման, վարկային պայմանագրերի պատրաստման գործընթացի բարելավման և օպտիմիզացման առաջարկների մշակում,

• Հեռախոսազանգերին պատասխանում, հաղորդագրությունների գրանցում և փոխանցում համապատասխան աշխատողին, փաստաթղթերի պատճենահանման, պատկերամուտի /scan/ աշխատանքների կատարում և նրանց պաշտպանվածության ապահովում, ինչպես նաև նամակագրության, հաճախորդների և աշխատակազմի հետ կապված հասարակական աշխատանքներ:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս 3201, Գուսան Աշոտի փ. 24/6 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected]՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 

 

 

2018-08-20

Դիտում` 298
( Տեղադր.՝ 2018-08-06)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo