Կազմակերպություն

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ

ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• բարձրագույն տնտեսագիտական և իրավագիտական կրթություն, •Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում (նախընտրելի է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ուղղվածությամբ), •MS Office, Internet, LSbank ծրագրերի իմացություն, •ՀՀ ԿԲ-ի համապատասխան որակավորում, •Բանկերի գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրության ընդհանուր, ՓԼ/ԱՖ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի գերազանց իմացություն: 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•Բանկի Խորհրդին և Վարչությանը ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հետ կապված իրենց գործառույթները կատարելու հարցում համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան օժանդակությամբ և խորհրդատվությամբ ապահովում, •ՀՀ օրենսդրության և Բանկի ներքին իրավական ակտերով, որոշումներով և հրամաններով սահմանված կարգով Բանկում գործարքների, գործարար հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում, միջազգային փոխանցումների համակարգերի միջոցով կատարվող գործարքների և ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացնում, գործարքի կասեցում, սառեցում և այլ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում, •Բանկի անունից ՀՀ ԿԲ, վերջինիս սահմանված հաշվետվական ձևով և ժամկետներում, պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների կամ գործարար հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվությունների և այլ տեղեկությունների տրամադրում: 

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի վարչության մասնագետ  

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2018-08-31

Դիտում` 515
( Տեղադր.՝ 2018-08-17)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo