Կազմակերպություն

Համապատասխանության ապահովման վարչության պետ (Compliance)

Համապատասխանության ապահովման վարչություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

Բարձրագույն կրթություն/լրացուցիչ կրթությունը, վերապատրաստումները, թրեյնինգները կդիտվեն որպես առավելություն/ Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում, Compliance ոլորտում Հայերեն ` գերազանց, ռուսերեն` լավ, անգլերեն` լավ Բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն /Lsbank, Microsoft excel, word, internet/: վերլուծելուունակություն,նախաձեռնողականություն,ստեղծագործական մտածելակերպ, թիմում աշխատելու հմտություն, կոորդինացում և վերահսկողություն,խորհրդատվական հմտություններ,պատասխանատվության զգացում  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1.Ներքին իրավական ակտերի համապատասխանությանը ապահովումը օրենսդրական և այլ նորմատիվային ակտերի հետ •2.Բանկի վարչության Խորհրդի և այլ կոլեգիալ մարմինների որոշումների, հանձանարարականների կատարման հսկողություն •3.Բանկի գործունեության վրա իրավական համակարգի հնարավոր փոփոխությունների ազդեցության և դրա հետ կապված հնարավոր ռիսկերի գնահատում •4.Իրավական, վերահսկողական և էթիկական պարտավորությունների հիմնական ոլորտներում պատշաճ քաղաքականության, գործընթացների ու հսկողության մեխանիզմների առկայության ապահովում և պատշաճ մոնիթորինգի իրականացումմ •5.Բանկի գործունեության համապատասխանության առումով թերությունների ու խախտումների բացահայտում, անհրաժեշտության դեպքում կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառում •6.Բանկում էթիկական կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման խրախուսումն ու աջակցում •7.Բանկի Կոմպլաենսի վարչության կանոնակարգով սահմանված այլ պարտականությունների ապահովումը  

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (պարտադիր նկարով, ցանկալի է ռուսերեն լեզվով)` [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով Համապատասխանության ապահովման վարչության պետ (Compliance)  

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջներին համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2018-10-20

Դիտում` 532
( Տեղադր.՝ 2018-09-27)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo