Կազմակերպություն

Ծրագրավորող

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների վարչության ծրագրավորման բաժին

Երևան 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

Պահանջվող կրթությունը և գիտելիքների շրջանակը.

Բարձրագույն տեխնիկական կրթության պարագայում` 2 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրավորման ոլորտում:

Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում`

• Ծրագրավորում

 .NET Framework – C#, ADO.NET, LINQ, Reflection,WinForms (խորացված)

 WCF, WinHost services, Multithreading (միջանկյալ)

 Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքներ (միջանկյալ)

• Ցանկալի հմտություններ

 Microsoft BizTalk Server

 ASP.NET

 Microsoft SharePoint Server(2010,2013)

• Գիտելիքներ

 Օբյեկտ ուղղորդված ծրագրավորում (խորացված)

 Ռելացիոն տվյալների բազաների MSSQL (T-SQL), Oracle 11g Server (PL/SQL) , SqlCE (tables, keys, joins ,views, stored procedures, functions, data types) (խորացված)

 Ալգորիթմների տեսություն, դիսկրետ մաթեմատիկա, կոմբինատոր ալգորիթմներ և մաթ. մոդելավորում (միջանկյալ)

 Օպերացիոն համակարգեր (միջանկյալ)

 Գլոբալ և լոկալ ցանցեր, ցանցային արձանագրություններ (միջանկյալ)

Լեզուների իմացություն` հայերենի ազատ տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի իմացություն ` մասնագիտական գրականություն ընթերցելու նպատակով:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

Աշխատանքի նպատակն է. ՀՀ կենտրոնական բանկում ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովման նախագծում, մշակում և ներդնում: Ներդրված համակարգերի ուղեկցում և զարգացում:

Աշխատատեղի հիմնական պարտականություններն են.

Տեխնիկական առաջադրանքի և մշակված մոդելի հիման վրա համակարգչային ծրագրերի մշակում:

Տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համակարգի առանձին մոդելների և ենթակառուցվածքների մշակում:

Ծրագրային համակարգերի ներդրման հետ կապված աշխատանքների իրականացում:

 

Մրցույթին դիմելու ընթացակարգը. 

Մրցույթին դիմելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել համակարգում ((https://www.cba.am/am/SitePages/accvacancies.aspx) գրանցվում են միայն այն դիմորդները, որոնք առցանց եղանակով առաջին անգամ են դիմում ներկայացնում ՀՀ ԿԲ թափուր աշխատատեղերի մրցույթների համար) և լրացնել հարցաթերթիկը, այնուհետև ընտրելով համապատասխան հայտարարությունը անհրաժեշտ է սեղմել «ԴԻՄԵԼ» կոճակը և լրացնել դիմումը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և պարզաբանումների համար կարող եք զանգահարել՝ (+37410) 59-26-34:


 

Միայն փաստաթղթային փուլում ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն մրցույթի հաջորդ փուլերի մասին:

 

2018-12-06

Դիտում` 249

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo