Կազմակերպություն

Ֆինանսական տնօրենի օգնական

Գործադիր վարչություն

Ամբողջը 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

 • բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, աուդիտի կամ այլ համապատասխան բնագավառում (առնվազն բակալավրի որակավորում նշված բնագավառներում, ACCA և/կամ MBA նորավարտ կամ վերջին կուրսի ուսանողներ)
 • աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն
 • IFRS-ի հիմնական իմացություն, ֆինանսական կազմակերպությունների գծով IFRS-ի խորացված գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն
 • Համակարգչային գրագիտություն, Microsoft Excel և Word ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • ՀԾ կամ այլ հաշվապահական ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հայերենի գերազանց, իսկ անգլերենի բավարար իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (8 ժամ, սկիզբը` ազատ) 

 • աջակցել ղեկավարին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն ՖՀՄՍ երի (Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների) պատրաստման գործընթացում, կազմակերպել դրանց հրապարակումը,
 • աջակցել տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և կից ծանոթագրությունների կազմման գործընթացում, հավաքագրելով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մասնաճյուղերից և գլխամասի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներից,
 • համակարգել արտաքին աուդիտի ընթացքում պահանջվող տեղեկատվության/տվյալները հոսքը,
 • աջակցել ղեկավարին ամսական/եռամսյակային կտրվածքով ներքին հաշվետվությունների կազմման գործընթացում,
 • աջակցել ղեկավարին տարեկան բյուջեի վերանայման գործընթացում, աշխատելով մասնաճյուղերի ղեկավար անձնակազմի հետ՝ կազմակերպելով տեղեկատվության/տվյալների արագ և արդյունավետ հավաքագրումը,
 • կատարել ղեկավարի կողմից հանձնարարված տարբեր վերլուծություններ՝ գնահատելու համար կազմակերպության և մրցակից ու/կամ գործընկեր կազմակերպությունների կատարողականները,
 • վերանայել/ստուգել ղեկավարի կողմից ստորագրման և/կամ հաստատման ենթակա փաստաթղթերը/աշխատանքային ֆայլերը,
 • աջակցել ղեկավարին այլ ընդհանուր և վարչական աշխատանքներում:
 

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը/ռեզյումեն [email protected] էլ. հասցեով՝ որպես վերնագիր նշելով “Ֆինանսական տնօրենի օգնական”: Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:   

 

 

2018-12-16

Դիտում` 835
( Տեղադր.՝ 2018-12-06)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo