Կազմակերպություն

Դրամարկղի վարիչ /Արարատ մասնաճյուղի համար/

Արարատ /նոր նախատեսվող մասնաճյուղ/

Արարատ/Արարատ 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/ Ցանկալի է գանձապահի կամ դրամարկղի վարիչի նվազագույնը 1-3 տարվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/ Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/ Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Հաճախորդի սպասարկում 2. Դրամարկղի գրքերի և մատյանների վարումը, դրամական ամրացումների հայտի ներկայացումը 3. Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում 4. Դրամարկղին հասցեագրված որոշումների, կարգադրությունների, հանձնարարականների ժամանակին կատարումը 5. Ստացված պաշտոնական և գերատեսչական նորմատիվ ակտերին` ներառյալ բանկային և հարկային օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, փաստաթղթերին բաժնի աշխատակիցներին ժամանակին տեղեկացումը, ծանոթացումը 6. Գործառնական օրվա եզրափակումը, ելքի և մուտքի մատյանների համեմատումը հաշվա-պահական փաստաթղթերի հետ, արժեքների ի պահ ընդունումն ու հանձնումը 7. Գլխավոր մենեջերի, դրամարկղի վարիչի տեղակալի, գանձապահ-մենեջերների կանոնակարգված և բնականոն աշխատանքի կազմակերպումը, վերահսկումը և ղեկավարումը 8. Յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և դրամարկղային փաստաթղթերի և դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ամփոփումը 9. Կանոնակարգից և Բանկի ներքին իրավական այլ ակտերից բխող պարտականությունների կատարումը  

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն (նկարով)` [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով` դրամարկղի վարիչ ք.Արարատ: 

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են թեստավորման: 

2019-03-15

Դիտում` 392
( Տեղադր.՝ 2019-02-01)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo