Կազմակերպություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գծով պատասխանատու

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

- Բարձրագույն կրթություն;

- MS Office, Internet, E-mail ծրագրերի իմացություն;

- Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը պարտադիր է;

- Հայկական ծրագրեր՝ ՀԾ համակարգի հետ աշխատանքային փորձը ցանկալի է;

- Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ մարդկային ռեսսւրների կառավարման ոլորտում պարտադիր է;

- Բազմազան հանձնարարականների ուղղությամբ միաժամանակ աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն;

- Հանձնարարականների առաջնահերթությունների տարանջատում;

- Խնդիրներ լուծելու ունակություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

- Վարում և պահպանում է անձնակազմի փաստաթղթաշրջանառությունը;

- Իրականացնում է անձնակազմի շարժի հաշվառում, նախապատրաստում է անձնակազմին առնչվող հրամանների նախագծերը, անհրաժեշտ տեղեկանքները, մշակում է աշխատողների ընդունման, ազատման, տեղափոխման, պարգևատրման, կարգապահական տույժի ենթարկման, գործուղումների, անձնակազմի կառավարման հետ կապված այլ հարցերի վերաբերյալ հրամանների և աշխատանքային պայմանագրերի նախագծերը;

- Իրականացնում է աշխատողների անձնական տվյալների պատշաճ պահպանությունը և օգտագործումը;

- Համակարգում է աշխատակիցների վերապատրաստման և ուսուցման հետ կապված աշխատանքները;

- Համակարգում է կազմակերպությունում առկա թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունների կազմման, հայտարարությունների տեղադրման, հարցազրույցների վարման աշխատանքները;

- Համակարգում է կազմակերպության Դիտորդ խորհրդի նիստերի և Ընդհանուր ժողովի հետ կապված բոլոր աշխատանքները, կազմում է արձանագրություններ, համակարգում նիստերը;

- Իրականացնում է կազմակերպության ներքին իրավական ակտերի հաշվառումը և արխիվացումը;

- Իրականացնում է աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի կազմումը;

- Ղեկավարի հանձնարարությամբ համանման այլ աշխատանքների իրականացում:


 

Վերոնշյալ պահանջները բավարարող թենածուները կարող են ներկայացնել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլեկտրոնային տարբերակով [email protected] (վերնագրում անպայման նշելով պաշտոնի անվանումը, որի համար դիմում եք) կամ “Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա” ՈւՎԿ ԱԿ գրասենյակ` ք. Երևան, Քաջազնունու 18 փող. մինչև 2019թ. մայիսի 20-ը:

 

 

2019-05-20

Դիտում` 1647
( Տեղադր.՝ 2019-04-23)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo