Կազմակերպություն

Ավագ հաշվապահ

Հաշվապահություն

Երևան 

Բարձրագույն 

3-5 տարի 

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական հաշվառման կամ ֆինանսների գծով,
 • Նվազագույնը 4 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
 • ՖՀՄՍ-ի և ՀՀՄՍ-ի պարտադիր իմացություն,
 • ՀԾ-Բանկ համակարգով աշխատելու ունակություն,
 • ՀՀ բանկային համակարգի իրավական ակտերի և հարկային օրենսդրության իմացություն,
 • ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրված գլխավոր հաշվապահի որակավորումը առավելություն է,
 • Օտար լեզուների իմացությունն առավելություն է,
 • Մասնագիտական որակավորումների առկայությունը առավելություն է,
 • Պարտաճանաչություն, արագ կողմնորոշվելու կարողություն:
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Ընդունել, ստուգել հաշիվ ապրանքագրերը և հարկային հաշիվները, դրանց հիման վրա հաշվապահական ծրագրում կատարել ձևակերպումներ,
 • Վերահսկել հաճախորդներից միջոցների ստացման մուտքագրումը հաշվապահական համակարգ և նրանց պարտավորությունների գծով մարումները
 • Պատշաճ կերպով պահպանել և վերահսկել հաշվապահական փաստաթղթերը,
 • Իրականացնել հիմնական միջոցների հաշվառում, մաշվածության հաշվարկում և ձևակերպում
 • Կազմել և ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկի ամսական, եռամսյակային, հաշվետվությունները,
 • Կազմել և ներկայացնել պետական վերահսկողական ծառայությունների հաշվետվությունները,
 • Փոխարինել գլխավոր հաշվապահին՝ վերջինիս բացակայության, արձակուրդի և/կամ ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածում՝ Ընկերության տնօրենի կողմից տրված հրամանի հիման վրա,
 • Կատարել սույն պաշտոնի հետ առնչվող այլ առաջադրանքներ տրված գլխավոր հաշվապահի կողմից
 

Նկարով ինքնակենսագրականն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի վերնագրի տողում նշելով այն հաստիքի անվանումը, որի համար դիմում եք։

 

Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետն է 18 ամիս։

 

2019-05-24

Դիտում` 288
( Տեղադր.՝ 2019-05-07)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo