Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Երևան քաղաքում գործող մասնաճյուղ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

1. Բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտական կամ հարակից ուղղվածությամբ

2. Հայերենի տիրապետում

3. Օտար լեզուների /ռուսերեն, անգլերեն/ իմացություն

4. Ֆինանսական և վարկային վերլուծություններ կատարելու կարողություն

5. MSOffice-ի իմացություն

6. Նորարարական և ստեղծարար մտածողություն

7. Նոր ինֆորմացիայի արագ ընկալում

8. Խնդիրները և իրավիճակները համակարգված ձևով վերլուծելու կարողություն

9. Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ

10. Թիմային աշխատանքի, գործընկերների հետ հաղորդակցման հմտություններ

11. Ծառայությունների վաճառքի և բանակցություններ վարելու հմտություն

12. Ստրեսային իրավիճակներում կողմնորոշվելու և աշխատելու ունակություն


Աշխատանքային փորձը և նեղ մասնագիտական թեմաներով դասընթացներին մասնակցությունը հավաստող վկայականների առկայությունը կդիտվեն որպես առավելություն:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկավորման դիմում-հայտերի ընդունում,  

2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկավորման նպատակով հաճախորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրում, վերլուծում, վարկունակության գնահատում, եզրակացությունների ու կարծիքների տրամադրում,  

3. Իր կողմից տրամադրված և իր կառավարման ներքո վարկերի վերահսկում, մոնիթորինգ, ժամկետանց վարկերի վերադարձման հետ կապված աշխատանքներ,  

4. Հաճախորդների ներգրավում, խաչաձև վաճառքների իրականացում: 


 

Խնդրում ենք լրացնել մրցույթի մասնակցության հայտը՝ պարտադիր կցելով լուսանկարը (https://www.artsakhbank.am/careers/vacancy.html?vacancy=52) և ուղարկել [email protected] կամ [email protected] կամ [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

 

Կդիտարկվեն միայն էլեկտրոնային փոստով ստացված հայտերը. խնդրում ենք ձեռնպահ մնալ անմիջական կապ հաստատելուց՝ հեռախոսազանգի կամ այցի միջոցով:

 

2019-05-20

Դիտում` 534
( Տեղադր.՝ 2019-05-07)

iTel
Mediamax
Sport
Bravo