Կազմակերպություն

Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ

Աշխատակազմի Անվտանգության ծառայություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

• Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման վերաբերյալ գիտելիքներ, բազային գիտելիքներ տեղեկատվական անվտանգության, կիրառվող ստանդարտների, առկա տենդենցների և անվտանգության համակարգերի վերաբերյալ (ISO 27001)

• Տեղեկատվական համակարգերի (IT) տարրական գիտելիքներ (Linux/Unix և/կամ Windows ՕՀ, համակարգչային ցանց և այլն), hամակարգերի ադմինիստրավորում

• Բազային փորձ անվտանգության համակարգերի (Antivirus, Firewals, DLP, SIEM, IPS/IDS և այլն) կառավարման և մոնիթորինգի բնագավառում

• Բազային գիտելիքներ համակարգչային ցանցերի, դրանց կարգավորման և կիրառվող անվտանգության մոտեցումների վերաբերյալ (DMZ, VLAN, VPN և այլն)

• Այլ լրացուցիչ գիտելիքները տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի վերաբերյալ (MS SQL Server, MySQL և այլ) կամ ծրագրավորման բնագավառում (PowerShell, Python, Tansact SQL և այլն) կդիտարկվեն որպես առավելություն

• LAN, WAN, WiFi գիտելիքների իմացություն; Համակարգչային ցանցերի տեխնոլոգիաների իմացություն ներառյալ՝ Networks LAN, WAN, network protocols, Routers, network troubleshooting, Firewall Configuration/Administration,

• Շտեմարաններին վերաբերվող տարրական գիտելիքներ,

• Cisco, ASA, PIX ցանցային տարրերի կառավարման հմտություններ,

• Ցանցային անվտանգության հիմքերի իմացություն:

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տեղեկատվական անվտանգության ռիսկերի կանոնավոր վերլուծության իրականացում, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերի խոցելի կողմերի հայտնաբերում

• Վնասակար և անցանկալի ծրագրային ապահովումից պաշտպանության կազմակերպում 

• ԻՏ գործընթացներում անվտանգության քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում և ներդրում 

• Տեղեկատվական անվտանգության ընթացակարգերի և քաղաքականությունների խախտման փաստերի hետաքննման իրականացման կազմակերպում 

• Պաշտպանման միջոցների կառավարման և ներխուժումների բացահայտման ապահովում 

• Նոր ԻՏ ծառայությունների ստեղծման և փոփոխման ընթացքում տեղեկատվական անվտանգության պահանջների սահմանում 

• Տվյալների կենտրոնացված հավաքագրման, պահպանման և վերլուծության ապահովում 

• Ընկերության տեղեկատվական ռեսուրսների պաշտպանվածության կանոնավոր մոնիթորինգի իրականացում 

• Տեղեկատվական անվտանգության դրույթների վերաբերյալ աշխատակիցներին իրազեկում 

• Տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերող ներքին իրավական ակտերի համապատասխանության մշտադիտարկում և հաշվետվությունների կազմում 

• Տեղեկատվական համակարգերի և ծառայությունների անվտանգության ապահովման համալիր գործողությունների իրականացում 

• Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի (Antivirus, Firewals, DLP, SIEM, IPS/IDS և այլն) սպասարկում, մոնիթորինգ և առաջացող խնդիրների վերլուծություն, 

• Տեղեկատվական (IT) համակարգերի վերահսկում և պարբերական վերանայում 

• Համկարգչային ցանցի վերահսկողություն անվտանգության կարգավորումների իրականացում, ցանցային կանոնների կազմում 

• Տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրում, նոր համակարգերի ներդրման աշխատանքներին մասնակցություն, անվտանգության կարգավորումների իրականացում 

• ՏՏ համակարգերի խոցելիությունների և տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերվող թերությունների բացահայտում:

 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներից պահանջվում է ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը /հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով/` [email protected] էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են:

 

Վերլուծելու ունակություն, նախաձեռնողականություն, վճռականություն, խնդիրներ լուծելու ունակություն, ճկունություն, խորհրդատվական հմտություններ, թիմում աշխատելու հմտություն, նորմատիվ ակտերի հետ աշխատելու հմտություն: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած թեկնածուները:

 

2019-05-22

Դիտում` 781
( Տեղադր.՝ 2019-05-08)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo