Կազմակերպություն

Վարկերի փաստաթղթավորման վարչության մասնագետ

Վարկերի փաստաթղթավորման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

Ցանկալի է 

Բարձրագույն կրթություն /նախընտրելի է իրավաբանական/ 1. Հայերեն և Ռուսերեն լեզուների տիրապետում (գերազանց) 2. Այլ օտար լեզուների տիրապետում (ցանկալի է) Համակարգչով աշխատելու հմտություն (MS Office, Excel) Հաղորդակցվելու կարողություն, համագործակցելու հմտություն, բանակցելու ունակություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1.Վարչություն մուտքագրվող վարկային փաթեթների ուսումնասիրություն, փաստաթղթերի ամբողջականության ապահովում, փաստաթղթերի համապատասխանություն ՀՀ օրենսդրական ակտերին և Բանկի ներքին իրավական փաստաթղթերին: 2. Պայմանագրերի պատրաստում /Գլխավոր վարկային, վարկային, դրամական միջոցների գրավի և հաշվանցման, երաշխավորության, գրավի, ավտոմեքենայի կոշտ գրավի, բաժնեմասերի, սարքավորումների և այլն/ 3. Գրավի ազատման փաթեթների ուսումնասիրություն, գրավի ազատման տեղեկանքների պատրաստում և ներկայացում ստորագրման 4. Վարչությունից ելքագրվող փաստաթղթերի/առուվաճառքի, վարձակալության և այլն/ պատրաստում և ստորագրման ներկայացում 5.Նոտարական գործարքների նախապատրաստում և մասնակցություն 6. Պետ. Գրանցման աշխատանքների իրականացում 7. Սքանավորման աշխատանքներ և էլեկտրոնային արխիվացում 8. Ռիսկերի կառավարման վարչության կարգով սահմանված այլ պարտականություններ  

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` [email protected] հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են 

Առաջին փուլում իրականացվում է անձնական տվյալների վերլուծություն` աշխատատեղերի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի: 

2019-08-15

Դիտում` 321
( Տեղադր.՝ 2019-08-06)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo