Կազմակերպություն

Իրավաբան

Իրավաբանական բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

• Բարձրագույն իրավաբանական, մագիստրոսի աստիճանը առավելություն է,

• փաստաբանի որակավորման առկայությունը ցանկալի է,

• ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

• Հայերենի գերազանց իմացություն, Անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,

• Համակարգչի հետ աշխատանքների գործնական հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook) փաթեթների լավ իմացություն, տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ,

• հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

• սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն,

• վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք,

• արդյունքների ստացման նպատակասլացություն

• սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն,

• լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն,

• հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

• թիմային աշխատանքի հմտություններ,

• շփվողականություն, պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում,

• աշխատանքի հիմնական մասը գրասենյակից դուրս ախատելու պատրաստակամություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Հայցադիմումների, դիմումների, դրանց պատասխանների, հակընդդեմ հայցերի, այլ փաստաթղթերի կազմում,

• Դատական ներկայացուցչության իրականացում,

• Ընկերության շահերի պաշտպանության ապահովում պետական իրավասու մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում,

• Ընկերության խնդրահարույց հաճախորդների հետ բանակցությունների վարում, վարկի գումարի հետ գանձնման աշխատանքների իրականացում,

• Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում, իրավական փորձաքննության իրականացում, եզրակացության տրամադրում,

• Ընկերության հաճախորդների և գործընկերների դիմում-բողոքների վերաբերյալ պատասխանների կազմում,

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Երևան 0032, Սեբաստիա 123 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ [email protected]՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:


 

 

2019-09-20

Դիտում` 404
( Տեղադր.՝ 2019-08-30)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo