Կազմակերպություն

Ընդհանուր գործերով իրավական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Իրավաբանական վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

 • բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • քաղաքացիական օրենսգրքի իմացություն,
 • Ֆիզիկական անձ սպառողների իրավունքներին վերաբերող օրենսդրական ակտերի լավ իմացություն,
 • բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի և բանկային ոլորտը կարգավորող ՀՀ ԿԲ
 • կողմից ընդունված կանոնակարգերի իմացություն,
 • բանկային ոլորտում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ, 
 • MS Office-ի իմացություն,
 • կոնֆլիկտային իրավիճակներում խնդիրների լուծման զարգացած հմտություններ, 
 • թիմում աշխատելու ունակություն, 
 • պատասխանատվություն աշխատանքի նկատմամբ, 
 • հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն,  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Ցանկացած քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի նախապատրաստում, Բանկի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ուղարկված պայմանագրերի ուսումնասիրում և համաձայնեցում,
 • Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված Տնօրինության որոշումների և Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի հրամանների նախագծերի ուսումնասիրում և համաձայնեցում,
 • Բանկային գործունեությանն առնչվող նոր նորմատիվ իրավական ակտերի, ինչպես նաև գործողներում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ նախատեսող ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների ներկայացում ՀՀ Կենտրոնական բանկին կամ Հայաստանի բանկերի միությանը,
 • Փաստաբանների, նոտարների, պետական և այլ իրավասու մարմինների կողմից Բանկին հասցեագրված իրավական բովանդակությամբ հարցումներին պատասխանների պատրաստում, պետական և այլ իրավասու մարմիններին, ՀՀ Կենտրոնական բանկին, ՀՀ Բանկերի միությանը հասցեագրվող իրավական բովանդակությամբ հարցումների, պաշտոնական պարզաբանումների խնդրանքով նամակների պատրաստում,
 • Բանկի տարածքային և/կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին իրավական խորհրդատվության տրամադրում` կապված Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և դրանց փաստաթղթային ձևակերպումների հետ,
 • Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված ներքին իրավական ակտերի (ընթացակարգերի, կարգերի, կանոնակարգերի,ուղեցույցների և այլնի) նախնական ուսումնասիրում, համաձայնեցում և համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության պահանջներին,
 • Բանկի հաճախորդներին հեռախոսային եղանակով իրավական բնույթի խնդիրների պարզաբանում,
 • Ֆինանսական հաշտարարի գրասենյակի վարույթում գտնվող գործերի վարում,
 • Հաճախորդների բողոքների և պահանջների պատասխանների պատրաստման մասով Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցներին աջակցություն:
 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Գլխավոր մասնագետ / իրավաբանական վարչություն/:

 

 

2019-09-30

Դիտում` 1215
( Տեղադր.՝ 2019-09-10)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo