Կազմակերպություն

«Մարտունի» մասնաճյուղի վարկային մասնագետ

«Մարտունի» մասնաճյուղ

Գեղարքունիք/Մարտունի 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ ֆինանսական), • ֆինանսաբանկային ոլորտում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ, • հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն, • վերլուծելու ունակություն, • կազմակերպելու և առաջնորդելու ունակություն, • հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ, • թիմային աշխատանքի հմտություններ, • լարված իրավիճակում լուծումներ գտնելու ունակություն: ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ • աշխատանքը ենթադրում է աշխատաժամանակի մինչև 80%-ը գրասենկայից դուրս աշխատելու պատրաստակամություն:  

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ընկերության ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, • Հաճախորդների ներգրավում, • Վարկատեսակների վաճառք, • Վարկային գործի կազմում և վարում, • Պոտենցիալ վարկառուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթի ամբողջականության ապահովում, • Վարկային նախագծերի որակյալ փորձաքննության իրականացում` համաձայն Ընկերության ներքին իրավական ակտերի, • Նոտարական գրասենյակում գրավի պայմանագրերի ձևակերպում /անհրաժեշտությունից ելնելով/, • Վարկերի նպատակային օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացում, • Վարկերի ընթացիկ մոնիթորինգի իրականացում, • Ընկերության Ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով և դեպքերում վարկառուների հետ դրամաշրջանառության իրականացում, • Վարկերի վերադարձելիությանն ուղղված գործընթացների իրականացում, • Վարկերի պայմանների վերանայման, դատական կարգով բռնագանձման վարույթների հարուցման, վարկերի վերակառուցման կապակցությամբ իրեն վերապահված գործառույթների իրականացում • Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում:  

Համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) հայերեն լեզվով ներկայացնել ՀՀ, ք.Մարտունի 1401, Մյասնիկյան 47 կամ ուղարկել էլեկտրոնային փոստով՝ Anahit.manukyan@kamurj.am՝ հստակ նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են: 


 

2020-02-16

Դիտում` 574
( Տեղադր.՝ 2019-09-26)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo