Կազմակերպություն

Գլխավոր մասնագետ

Դրամարկղային գործառնությունների բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

 • բարձրագույն տնտեսագիտական, տեխնիկական կրթություն,
• նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
• բանկային գործի իմացություն,
• անալիտիկ մտածողություն,
• թիմում աշխատելու ընդունակություն,
• MS Office, MS Excel գերազանց իմացություն,Microsoft Access Database իմացությունը ցանկալ է,
• հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (բանավոր և գրավոր), անգլերեն լեզվի լավ իմացությունը ցանկալի :

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

  • Բանկի մասնաճյուղերի կողմից կանխիկ դրամական միջոցների և այլ արժեքների պահանջարկի հաշվառում և ինկասացիոն ծառայության միջոցով գուարների ստացման/առաքման գործարքների կազմակերպում,
  • Կանխիկ դրամական միջոցների ապահովման նպատակով ՀՀ ԿԲ հայտերի ներկայացում,
  • Բանկի համակարգում կանխիկ դրամական միջոցների սպասվող մուտքերի և ծախսերի կանխատեսում  և  վերլուծություն,
  • Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղների մնացորդների սահմանաչափերի վերահսկում,
  • Դրամարկղային շրջանառությունների կանխատեսումների պատրաստում,
  • Բաժնի գործառնությունների հետ կապված ռիսկային գործոնների բացահայտում ,
  • Ներկայացնում է առաջարկություններ, կապված Բաժնի գործունեության արդյունավետության բարձրացման հետ, ինչպես նաև կատարում է Բաժնի գործունեության համապատասխան աշխատանքներ կարգերի և կանոնակարգերի մշակման ուղղությամբ,
  • Բանկի ներքին կառուցվածքային ստորաբաժանումներին և մասնաճյուղերին մատուցում է խորհրդատվություն և ցուցաբերում մեթոդական աջակցություն, դրամարկղային գործառնությունների կազմակերպման և իրականացման, կանխիկ դրամական միջոցների և այլ արժեքների տեղափոխման, ինկասացիայի, առաքման և պահպանման ուղղությամբ,
  • Բանկի մասնաճյուղերում գրավադրված ոսկյա իրերի ստուգման նպատակով ցուցակների և  այլ փաստաթղթերի կազմում,
  • Բանկի մասնաճյուղերում գրավադրված ոսկյա իրերի ստուգման արդյունքների հիման վրա  կազմում, ամփոփում, մշակում է հաշվետվություններ և ներկայացնում ստորաբաժանման ղեկավարին:
 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեինլ: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Chief Specialist OKO/, ինչպես նաև ինքնակենսագրությունը վերնագրել Ձեր անունով և ազգանունով: Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին:

 

 

2019-11-15

Դիտում` 2263
( Տեղադր.՝ 2019-10-10)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo