Կազմակերպություն

Մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր և առաջատար մասնագետներ

Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն 

1-3 տարի 

• Բարձրագույն տնտեսագիտական, կամ տեխնիկական կրթություն.

• Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում.

• Բանկային գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության և նորմատիվային դաշտի իմացություն.

• Իրավաբանական անձի հաշվապահական հաշվառման գիտելիքներ.

• Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն (բանավոր, գրավոր).

• Հաղորդակցման, կազմակերպչական և միջանձնային շփման հմտություններ.

• Հաճախորդների հետ կայուն փոխհարաբերությունների ստեղծման ունակություններ.

• Պատասխանատվության և նախաձեռնողականության բարձր զգացում.

• Թիմում, ինչպես նաև անհատական արդյունավետ աշխատելու ունակություն.

• Գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն.

• Համակարգչային գիտելիքներ.

 

Պայմանագրային

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Վարկերի մոնիթորինգի ընթացակարգով սահմանված գործառույթների իրականացում.
• Տրամադրված վարկերի նպատակայնության ստուգման իրականացում.
• Այցելություններ գրավների հասցեներ, տեղում գրավի առկայության և վիճակի ուսումնասիրության նպատակով.
• Այցելություններ հաճախորդների բիզնեսների վարման տարածքներ՝ բիզնես վերլուծությունների, ինչպես նաև հաճախորդների գործունեության ֆինանսական վերլուծության իրականացում.
• Կատարված մոնիթորինգների արդյունքների ամփոփում Բանկի ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան.
• Բանկում գործող կոմիտեներում և հանձնաժողովներում մասնակցություն, կատարված մոնիթորինգների արդյունքների ներկայացում.
• Անմիջական և/կամ վերադաս ղեկավարների կողմից տրված այլ հանձնարարականների իրականացում.

• Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթների իրականացում.

 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց լրացված դիմում-հայտերը (http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Application-form.doc) [email protected] հասցեին:

Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք: Դիմում-հայտերը լրացնել և ուղարկել միայն էլեկտրոնային եղանակով:

 

Մրցույթը կանցկացվի հարցազրույցի միջոցով:

Դիմում-հայտերի հավաքագրման (1-ին փուլ) արդյունքում ընտրված դիմորդները նախապես կտեղեկացվեն մրցույթի անցկացման հաջորդ փուլի մասին:

 

2019-11-15

Դիտում` 1635
( Տեղադր.՝ 2019-10-31)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo