Կազմակերպություն

Արժեթղթերի հետ գործարքների աջակցման գլխավոր մասնագետ

Արժեթղթերի հետ գործարքների աջակցման և ուղեկցման խումբ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

•    բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
•    առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում,
•    պատասխանատվության զգացում,
•    թիմային աշխատելու ունակություն,
•    անալիտիկ մտածելակերպ,
•    ճշտապահություն,
•    զարգացած համակարգչային հմտություններ ( MS Office, Excel, MS Excel գերազանց իմացություն, VBA Macros-ների իմացություն),

•  հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

•  Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող պահառուի աշխատակցի որակավորում,
Ներդրումային ֆոնի պահառուի ղեկավարի կամ աշխատակցի որակավորում,

•  հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր):

 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•Արժեթղթերով կնքված գործարքների մուտքագրում ԱԲՀ , հաշվեկշռային հաշիվների հետ համադրում և վերահսկողություն,
•Ռեպո և  հակադարձ ռեպո գործարքների ձևակերպում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ,
•Արժեթղթերի հետ կապված աուդիտորական և այլ հարցումների համար պատասխանների ներկայացում,
•Արժեթղթերի գծով վարչական և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
•Հաճախորդների սպասարկման համար միջնորդավճարների գանձում և արժեթղթերի գծով օրական միջնորդավճարների կանոնավոր  գանձում հաճախորդների հաշիվներից,   
• Միջբանկային և ֆոնդային բորսայում իրականացված գործարքների սպասարկում և հաշվառում,
•Դեպո հաշիվների վարում և սպասարկում,
•Արժեթղթերով փոխանցումների իրականացում,
•Սվոպ գործարքնրի ձևակերպում և վերահսկողություն ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերի հետ,
• Կորպորատիվ արժեթղթերով գործարքների իրականացում Depend ծրագրային համակարգում,
•Պահառուական ծառայությունների մատուցում,
•Բաժնի և խմբի կողմից իրականացվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջարկների ներկայացում: 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները [email protected] հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք / Գլխավոր մասնագետ/ և նշել անուն ազգանուն:Մրցույթի հետագա փուլերում մասնակցության համար կհրավիրվեն այն թեկնածուները, ովքեր առավելագույնը կհամապատասխանեն տվյալ աշխատատեղի պահանջներին: http://www.vtb.am/

 

 

2020-02-20

Դիտում` 1221
( Տեղադր.՝ 2020-01-14)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo