Կազմակերպություն

Ապահովագրության բաժնի պետ

Բանկային գործարքների ուղեկցման վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

3-5 տարի 

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • Նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ, բանկային ոլորտում,որից 2-ը որպես ղեկավար,
 • Բանկային գործի իմացություն,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն,
 • Թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ,
 • Հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Զարգացած համակարգչային հմտություններ ( MS Office, MS Excel, Outlook, բանկային և ապահովագրական ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է),
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում (գրավոր և բանավոր), ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է:
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

 • Բանկի սեփական ռիսկերի ապահովագրության կազմակերպում,
 • Տրամադրվող վարկերի հետ իրականացվող ապահովագրության մասով ապահովագրական ծածկույթի, ռիսկերի և այլ պայմանների որոշում,
 • Ապահովագրական ընկերությունների ընտրության մրցույթին համաձայնեցում/համագործակցություն,
 • Վերահսկողություն և գործարքների վարում գործակալական ապահովագրության մասով (աջակցություն մասնաճյուղային ցանցին ապահովագրության կնքման ընթացքում),
 • Անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմում և տրամադրում ղեկավարությանը,
 • Հաջորդ տարվա ապահովագրական իրադարձությունների պլանի կազմում,
 • Բանկի ապահովագրության գործընթացների կարգավորման մեթոդական ընթացակարգերի մշակում,
 • Բանկում ապահովագրական նոր տեսակների և/կամ նոր պրոդուկների ներդրման մշակում և/կամ հաստատում,
 • Պարբերաբար ապահավագրական ընկերությունների ներկայացուցիչների, Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի և Բանկի ստորաբաժանումների միջև հանդիպումներ,
 • Ապահովագրական պրոդուկտների ավտոմատացման համար ՖՏ-ների մշակում,
 • Բանկի Տնօրինության որոշումների համաձայն Ապահովագրության գլխավոր պայմանագրերի կնքում,
 • Բանկի մասնաճյուղերի և ստորաբաժանումների հետ հանդիպումների/հեռախոսային կոֆերանսների կազմակերպում և անց կացում,
 • Բաժնի ծախսերի պլանավորում,
 • Պահանջվող վարկերի ապահովագրության առկայության մոնիթորինգի պարբերաբար իրականացում,
 • Ներքին փաստաթղթաշրջանառության վերահսկողություն և փաստաթղթերի պահպանություն,
 • Տենդերների կազմակերպման աջակցում/համաձայնեցում ապահովագրական ընկերության ընտրության նպատակով,
 • Ապահովագրության գլխավոր պայմանագրերի կնքման/ստորագրման աջակցություն,
 • Տուփային պրոդուկտների նոր տեսակների/նախագծերի մշակում և աջակցում:


 

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները hr@vtb.am հասցեին: Մրցույթում դիտարկվելու նպատակով խնդրում ենք հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք /Ապահովագրության բաժնի պետ/:

 

 

2020-02-20

Դիտում` 1141
( Տեղադր.՝ 2020-02-03)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo