Կազմակերպություն

Ռիսկերի կառավարիչ

Երևան/Կենտրոն 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Ցանկալի է 

•    Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների  իմացություն,
•    Համակարգչային գիտելիքների իմացություն,
•    Թիմում աշխատելու ունակություն,
•    Բարդ իրավիճակներում արագ և ինքնուրույն կողմնորոշվելու ունակություն,
•    Մտքերը գրագետ, հստակ արտահայտելու կարողություն,
•    Պատասխանատվության զգացում,
•    Աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

•    Ընկերության գործունեությանը ներհատուկ ռիսկերի բացահայտում,
•    բացահայտված ռիսկերի գնահատում, մոնիթորինգի իրականացում, արդյունավետ կառավարման ռազմավարության մշակում,
•    Ընկերության ռիսկի ընդհանուր նկարագրի տրամադրում,
•    պոտենցիալ ռիսկերի ժամանակին բացահայտման և գնահատման նպատակով ներքին և արտաքին միջավայրի պարբերաբար գնահատում,
•    Ընկերության վարձատրության քաղաքականության արդյունքում առաջացող ռիսկերի դիտարկում, պարբերաբար ազդակների փոխանցում խորհրդին Ընկերության վարձատրության քաղաքականության արդյունքում ստեղծված խթանների, ինչպես նաև ռիսկերի ստանձնման վրա վարձատրության քաղաքականության ազդեցության վերաբերյալ,
•    Ընկերության խորհրդի կողմից հաստատվող ռիսկերի կառավարման ռազմավարության, ռիսկի ախորժակի, ինչպես նաև առանձին ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունների մշակում,
•    Խորհրդի կողմից հաստատված ընթացակարգի համաձայն իր գործառույթների մասով ՍՌՎԳ գործընթացին մասնակցում, պարբերաբար սթրես թեստերի իրականացում,
•    Խորհրդին, Գործադիր մարմնին, անհրաժեշտության դեպքում նաև հսկողական գործառույթներ իրականացնող անձանց պարբերաբար հաշվետվությունների ներկայացում՝ Ընկերության ռիսկերի նկարագրի և ռիսկերի կառավարման գործընթացների վերաբերյալ,
•    Շուկայի ուսումնասիրություն, ֆինանսական վերլուծություն,
•    Ընկերության ընդհանուր պորտֆելի և առանձին պրոդուկտներով վնասաբերության հաշվարկում:

 

 

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեր հետ, կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@silinsurance.net էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը): 

2020-02-25

Դիտում` 952
( Տեղադր.՝ 2020-02-07)

Banks.am
iTel
Mediamax
Sport
Bravo