Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

  • MS Office ծրագրային փաթեթ
  • "ՀԾ-Բանկ" համակարգ (ցանկալի է)


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տրամադրված վարկերի սպասարկում

• Մոնիթորինգների իրականացում

• Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի բաժնի գործունեության հետ կապված անհրաժեշտ հաշվետվությունների պատրաստում

• Ընկերության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում

• Վարկային փաթեթների համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և պատշաճ պահպանում

• Վարկարժանության և վարկունակության գնահատում

• Վարկային գործի վերլուծություն և վարկային ռիսկի գնահատում

• Այցելությունների իրականացում հաճախորդի բիզնեսի իրականացման վայր

• Վարկային գործի վերաբերյալ եզրակացության կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեի քննակմանը:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով ստորաբաժանումը և աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են: 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

  • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ)
  • Վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն:


 

2022-01-31

Դիտում` 226
( Տեղադր.՝ 2022-01-12)

Banks.am


Smartclick.ai