Կազմակերպություն

Փորձնակ

Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Առանց փորձի 

  • MS Office ծրագրային փաթեթ
  • "ՀԾ-Բանկ" համակարգ (ցանկալի է)
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Ողջամիտ ժամկետներում Կազմակերպության կարգերի և ընթացակարգերի ուսումնասիրում և տիրապետում

• Կազմակերպության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում

• Տրամադրված վարկերի սպասարկման գործընթացին մասնակցություն

• Վարկային փաթեթների համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման գործընթացին մասնակցություն

• Վարկային գործի վերլուծության և վարկային ռիսկի գնահատման աշխատանքներին մասնակցություն


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով ստորաբաժանումը և աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են: 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 

  • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ)
  • Արագ ընկալելու և սովորելու կարողություն, նպատակասլացություն, վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, բարձր մոտիվացիա, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն:
 

2022-01-31

Դիտում` 153
( Տեղադր.՝ 2022-01-12)

Banks.am


Smartclick.ai