Կազմակերպություն

Ֆինանսական խորհրդատու

Արցախբանկ ՓԲԸ մասնաճյուղ

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

Առանց փորձի 

Բանկային օրենսդրության իմացություն,

Հայերենի գերազանց տիրապետում, օտար լեզուների բավարար իմացություն,

Ֆինանսական և վարկային վերլուծություններ կատարելու բավարար կարողություն,

MS Office-ի իմացություն:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

1. Ֆիզիկական անձանց վարկավորման նպատակով հաճախորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրում, վարկունակության գնահատում, մասնագիտական եզրակացությունների ու կարծիքների տրամադրում,

2. Նոր հաճախորդների ներգրավում,

3. Իր կողմից տրամադրված վարկերի մարումներին հետևում, ժամկետանց վարկերի կառավարում,

4. Գործող վարկային պայմանագրերի սպասարկում,

5. Բանկային ծառայությունների վաճառք:


 

Խնդրում ենք լրացնել մրցույթի մասնակցության հայտը և ուղարկել hr@ab.am էլեկտրոնային հասցեին` նամակի “Թեմա/Subject” տողում պարտադիր նշելով թափուր հաստիքի անվանումը:

 

Նորարարական և ստեղծարար մտածողություն,

Նոր ինֆորմացիայի ընկալման արագություն,

Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություններ,

Թիմում աշխատելու կարողություն,

Բանակցություններ վարելու հմտություն:


 

2022-12-01

Դիտում` 1181
( Տեղադր.՝ 2022-05-27)

Banks.am


Smartclick.ai