Կազմակերպություն

Վարկային մասնագետ

Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի բաժին

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

  • Վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն,
  • Նվազագույնը 1 տարվա մասնագիտական փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում (բիզնեսի վարկավորման ոլորտում),
  • Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու իմացություն (MS Office),
  • "ՀԾ-Բանկ" համակարգի իմացություն (ցանկալի է),
  • Հայերենի իմացություն (գերազանց), ռուսերենի և անգլերենի իմացություն (լավ)։
 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

• Տրամադրված վարկերի սպասարկում

• Մոնիթորինգների իրականացում

• Վարկային պորտֆելի կառավարման և մոնիթորինգի բաժնի գործունեության հետ կապված անհրաժեշտ հաշվետվությունների պատրաստում

• Ընկերության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում

• Վարկային փաթեթների համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում և պատշաճ պահպանում

• Վարկարժանության և վարկունակության գնահատում

• Վարկային գործի վերլուծություն և վարկային ռիսկի գնահատում

• Այցելությունների իրականացում հաճախորդի բիզնեսի իրականացման վայր

• Վարկային գործի վերաբերյալ եզրակացության կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեի քննակմանը:


 

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

 


 

2023-03-31

Դիտում` 158
( Տեղադր.՝ 2023-03-15)

Banks.am


Smartclick.ai