Կազմակերպություն

Գանձապահ «Մեղրի» մասնաճյուղում

Ֆինանսական

Սյունիք/Մեղրի 

Բարձրագույն 

Առանց փորձի 

– Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտներում,

– Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ,

– Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,

– Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,

– Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,

– MS Word և MS Excel ծրագրերի լավ իմացություն, Հայկական ծրագրերի (ՀԾ) իմացությունն առավելություն է,

– Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունն առավելություն է:


 

-

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

– Իրականացնել ամենօրյա անհրաժեշտ գործարքները՝ վարկի տրամադրման և հետվճարների ընդունման համար,

– Տրամադրել վարկի գումարը և ընդունել հետվճարները` հատուկ ուշադրություն դարձնելով հաճախորդների սպասարկման որակի և հաճախորդի գոհունակության ապահովման վրա,

– Ապահովել, որ բոլոր մուտքի/ելքի օրդերները և կտրոնները լինեն պատշաճ կերպով լրացված,

– Իրականացնել ամենօրյա գործարքները ծրագրով՝ ապահովելու կանխիկ դրամով փաստացի գործարքների համապատասխանությունը ծրագրին,

– Ապահովել, որ բոլոր հաստատումները վավերացվեն համապատասխան ստորագրությամբ, 

– Վարկային պորտֆելի բոլոր օրդերները մուտքագրել համապատասխան էլեկտրոնային գրանցամատյանում՝ ստուգելով մուտքագրումների ճշգրտությունը, 

– Իրականացնել արտարժույթի փոխանակման բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները,

– Ըստ պահանջի` ներկայացնել հաշվետվություններ գործունեության համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ:


 

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են տվյալ պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` նամակի վերնագրում լրացնելով` «Գանձապահ – Մեղրի – Անուն Ազգանունը»:


*Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով: 


 

 

2018-02-18

Դիտում` 189

iTel
Mediamax
Sport
Bravo