Կազմակերպություն

Գլխավոր մասնագետ

Ռազմավարության և մեթոդաբանության վարչություն

Երևան 

Բարձրագույն մասնագիտական 

1-3 տարի 

• Բանկի գործունեության ռազմավարության մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող «Բանկի հեռանկարային զարգացման ծրագրի» մշակում, մշակման հետ կապված նյութերի հավաքագրում, վերլուծություն,

• Բանկի բյուջի կազմման հետ կապված անհրաժեշտ տվյալների և նյութերի հավաքագրում, խմբավորում, բյուջի կազմում, վերլուծություն,

• Բանկի և մասնաճյուղերի գործունեության արդյունքների և Բանկի բյուջի կատարողականի վերլուծություն, հաշվետվությունների կազմում,

• ՀՀ բանկային համակարգի գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերլուծություն,

• Բանկի մեթոդոլոգիական աշխատանքների կատարման հետ կապված նյութերի հավաքագրում և խմբավորում,

• Բանկի շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ քաղաքականությունների, կարգերի, կանոնակարգերի և այլ նորմատիվ ակտերի մշակում, վերանայում և կատարելագործում,

• Բանկի նոր մասնաճյուղերի բացման տնտեսական ծրագրերի մշակում:


 

 

Կարևոր չէ 

ամբողջ օրը (09:00 - 18:00) 

Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն (գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ)

Տեխնիկական անհրաժեշտ հմտություններ` MS Excel, MS Word, իսկ հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն՝

• VBA, Python ծրագրավորման լեզուներ

• SQL

Հետևյալ բնագավառներում գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն՝

• Հավանականությունների տեսություն

• Էկոնոմետրիկա

• Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում

• Ֆինանսներ և բանկային գործ,

• Բանկային օրենսդրություն,

• Հաշվապահություն,

• Մակրոտնտեսագիտություն,

• Միկրոտնտեսագիտություն: 

Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:

Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:

Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9604, 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)

 

Բարձրագույն տնտեսագիտական

Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում


 

2024-01-06

Դիտում` 245
( Տեղադր.՝ 2023-12-06)

Banks.am


Smartclick.ai