ԿԱՄՈՒՐՋ

Թարմացված է 15.11.2021

«Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին (ՀՀ ԿԲ լիցենզիա N 31):

«Կամուրջ»-ի պատմությունը սկսվում է 1998թ–ից, երբ «Փրկեք Երեխաներին» (Save the Children Inc.) ամերիկյան կազմակերպությունը Հայաստանում նախաձեռնեց միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման ծրագիր: 2000թ.-ին «Փրկեք Երեխաներին» կազմակերպության կողմից հիմնադրվեց Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը, որին նույն թվականին փոխանցվեց նաեւ CRS ամերիկյան կազմակերպության կողմից երկու տարի գործարկված միկրոֆինանսական մեկ այլ ծրագրի շարունակման իրավունքը: Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը 2010թ. ապրիլի 27-ին ստեղծեց «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, որը եւ դարձավ հիմնադրամի միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման իրավահաջորդը: 2012 թ.-նի փետրվարի 21-ին «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն վերակազմավորվեց որպես «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ:

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ընդգրկված է Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ-Հայաստանի Ջրից դեպի շուկա ծրագրի վարկային բաղադրիչի,Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց ԾԻԳ-ի, «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա» հիմնադրամի ծրագրերում: Ընկերության գործունեությունը ֆինանսավորվում է նաեւ միջազգային մի շարք այլ կազմակերպությունների կողմից:

Ներկայումս «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

• Գյուղատնտեսական վարկեր,
• Բիզնես վարկեր,
• Հիփոթեքային/Վերանորոգման վարկեր
• Սպառողական վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են եւ՛ ֆիզիկական, եւ՛ իրավաբանական անձանց: Ֆիզիկական անձանց վարկերը տրամադրվում են ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային սկզբունքով:

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի միակ բաժնետեր է հանդիսանում Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը:

2019 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ, «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ակտիվները կազմում են՝ 14.327 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդհանուր կապիտալը՝ 6.548 մլրդ ՀՀ դրամ, վարկային ներդրումները՝ 12.534 մլրդ ՀՀ դրամ:

Ընկերությունն ունի 16 մասնաճյուղ Հայաստանի ամբողջ տարածքում:


Թարմացված է 09.07.2014

 

«Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին (ՀՀ ԿԲ լիցենզիա N 31):

 

«Կամուրջ»-ի պատմությունը սկսվում է 1998թից, երբ «Փրկեք Երեխաներին» (Save the Children Inc.)  ամերիկյան կազմակերպությունը Հայաստանում նախաձեռնեց միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման ծրագիր: 2000թ.-ին «Փրկեք Երեխաներին» կազմակերպության կողմից հիմնադրվեց Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը, որին նույն թվականին փոխանցվեց նաեւ CRS ամերիկյան կազմակերպության կողմից երկու տարի գործարկված միկրոֆինանսական մեկ այլ ծրագրի շարունակման իրավունքը: Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը 2010թ. ապրիլի 27-ին ստեղծեց «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, որը եւ դարձավ հիմնադրամի միկրոֆինանսական ծառայությունների մատուցման իրավահաջորդը: 2012 թ.-նի փետրվարի 21-ին «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն վերակազմավորվեց որպես «Կամուրջ» ՈՒՎԿ  ՓԲԸ:

 

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն ընդգրկված է Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ-Հայաստանի Ջրից դեպի շուկա ծրագրի վարկային բաղադրիչի,Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց ԾԻԳ-ի, «Հաբիթաթ ֆոր Հյումենիթի Արմենիա»  հիմնադրամի ծրագրերում: Ընկերության գործունեությունը ֆինանսավորվում է նաեւ միջազգային մի շարք այլ կազմակերպությունների կողմից:

 

Ներկայումս «Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

 

·         Գյուղատնտեսական վարկեր,

·         Բիզնես վարկեր,

·         Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկեր,

·         Սպառողական վարկեր:

 

Վարկերը տրամադրվում են եւ՛ ֆիզիկական, եւ՛ իրավաբանական անձանց: Ֆիզիկական անձանց վարկերը տրամադրվում են ինչպես խմբային, այնպես էլ անհատական սկզբունքով:

 

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի միակ բաժնետեր է հանդիսանում Միկրոձեռներեցության զարգացման բարեգործական հիմնադրամը

 

2014թվականի մարտի 31-ի դրությամբ, «Կամուրջ»  ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ակտիվները կազմում են՝ 11.815 մլրդ ՀՀ դրամ, ընդհանուր կապիտալը՝ 5.669 մլրդ ՀՀ դրամ, վարկային ներդրումները՝ 11.123 մլրդ ՀՀ դրամ:

 

Ընկերությունն ունի 17 մասնաճյուղ Հայաստանի ամբողջ տարածքում:
Տնօրեն Ալեքսանդր Տերյան
Հասցե ՀՀ, ք.Երևան 0033, Կալենցի 11
Հեռախոսահամար (011) 27 00 00
Էլ. հասցե info@kamurj.am
Վեբկայք http://www.kamurj.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 15.05.2019

Վարկեր Վարկի չափը Մարման ժամկետը Տարեկան տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Բիզնես վարկ «ԲԻԶՆԵՍ-ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԻԾ» 6,000-150,000 ԱՄՆ դոլար կամ 3,000,000 - 35,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 24 ամիս Սկսած 16%-ից, չօգտագործված մասի համար՝ 2% 21.42%-28.42%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
 • Մինչև 18 ամիսը արտոնյալ ժամկետ
Վարկի ապահովման միջոց
 • գրավ՝ անշարժ կամ շարժական գույք
 
Բիզնես վարկ «ԲԻԶՆԵՍ ՎԱՐԿ ԴՈԼԱՐԱՅԻՆ/ ԴՐԱՄԱՅԻՆ» 6,000-150,000 ԱՄՆ դոլար կամ 
3,000,000 - 70,000,000 ՀՀ դրամ
Մինչև 72 ամիս Սկսած 12%-ից 17.86%-20.28%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
 • մինչև 18 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • գրավ՝ անշարժ կամ շարժական գույք
 
Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար Մինչև 36 ամիս 14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում
17%` ՀՀ դրամի դեպքում
16.99%-31.64%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում` արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը 9 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:
 • Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ) առավելագույնը 27 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Վարկի ապահովման միջոց
 • 1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
 
Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական միկրովարկ - ՇՏԱՊ Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ
մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար
Մինչև 24 ամիս ժամկետով 14%-16%՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում, 21%-24%` ՀՀ դրամի դեպքում 26.09%-41.7%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների համար  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում առավելագույնը 6 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:
 • Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)`առավելագույնը 18 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
 • Մինչև 18 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • Չի պահանջվում
 
Վարկատեսակների ամբողջական նկարագրի հետ ծանոթացեք Ընկերության պաշտոնական կայքից www.kamurj.am  

Թարմացված է. 15.05.2019

Վարկեր Վարկի չափը Մարման ժամկետը Տարեկան տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Գյուղատնտեսական վարկ «ԾԻԾԵՌՆԱԿ» 
Խմբային երաշխավորությամբ
/նվազագույնը 5 անձանց դեպքում/
50,000 - 1,500,000 ՀՀ դրամ,
Խմբի յուրաքանչյուր անդամի համար
մինչև 24 ամիս 20-24% 34.99%-39.17%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ երբ իրականացվում է վարկի գումարի մարումը հաճախորդի համար առավել հարմար ամիսներին
 • մինչև 18 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • խմբային համապարտ երաշխավորություն
 
Գյուղատնտեսական վարկ «ԿԱՅՈՒՆ ԱՃ» 1,500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ
Մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար
մինչև 36 ամիս 13-15% ՀՀ դրամի դեպում, 12% ԱՄՆ դոլարի դեպքում   13.80%-16.08%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ երբ իրականացվում է վարկի գումարի մարումը հաճախորդի համար առավել հարմար ամիսներին
 • Մինչև 18 ամիս   արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • 1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
 
Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական միկրովարկ - ՇՏԱՊ Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ կամ
մինչև 1,000 ԱՄՆ դոլար
Մինչև 24 ամիս ժամկետով 14%-16%՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում,21%-24%` ՀՀ դրամի դեպքում 26.09%-41.7%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների համար  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում առավելագույնը 6 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:
 • Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)`առավելագույնը 18 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
 • Մինչև 18 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • Չի պահանջվում
 
Գյուղատնտեսական վարկ «ԱԳՐՈ»  3-60 մլն ՀՀ դրամ
կամ համարժեք
6,000-150,000 ԱՄՆ դոլար
2 - 7 տարի `կապիտալ ներդրումների դեպքում

Մինչև 2 տարի` շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում
9.5-13% տոկոսադրույք`
ՀՀ դրամ - 13%
ՀՀ դրամ - 11% (hամաձայն ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015թ․ N 30-Ն որոշմամբ հաստատված սահմանամերձ համայնքների ցանկի),
ԱՄՆ դոլար - 9.5%
14.18%-14.96%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Պայմանագրային (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
 • Մինչև 18 ամիս (կապիտալ ներդրումների դեպքում),մինչև 12 ամիս (շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում) (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • գրավ՝ անշարժ կամ շարժական գույք
 
Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ կամ մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար Մինչև 36 ամիս 14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում
17%` ՀՀ դրամի դեպքում
16.99%-31.64%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ձեռնարկատիրական և գյուղատնտեսական նպատակների  ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարների դեպքում` արտոնյալ ժամկետը առավելագույնը 9 ամիս, ընդ որում յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում` ոչ ավել, քան 3 ամիս:
 • Գյուղատնտեսական նպատակի և անհատական ժամանակացույցի դեպքում (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ) առավելագույնը 27 ամիս, ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
Վարկի ապահովման միջոց
 • 1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
 
ԱԳՐՈ ԱՋԱԿԻՑ 50,000-3,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 12 ամիս Մինչև 6 ամիս` 0%,
7 - 12 ամիս` 1%-6%
սկսած 7-րդ ամսից` յուրաքանչյուր ամսվա համար+1%
6.82% - 12.3%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարներով`
< =  6 ամիս` վարկի գումարի առնվազն 2 մարում, 
< = 12 ամիս` վարկի գումարի առնվազն 3 մարում
 • Մինչև 9 ամիս մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • Չի պահանջվում
 
ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՎՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈվարկ 3 - 4 մլն ՀՀ դրամ Կապիտալ ներդրումների համար`մինչև 36 ամիս, Շրջանառու միջոցների համալրման համար՝ մինչև 24 ամիս 0%, 3%, 5%
«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված տոկոսադրույք` 12%, որից սուբսիդավորվում է՝ 
• 7%
• 9% (Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների)
• 12%(hամաձայն ՀՀ կառավարության 18 դեկտեմբերի 2014թ․ N1444-Ն որոշմամբ հաստատված սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրեր)
3.04%-5.12%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական հավասարաչափ (անուիտետ) վճարներով կամ
 • Պայմանագրային անհատական ժամանակացույցով (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)` վարկի մարումների նվազագույն քանակը և չափը անհրաժեշտ է պլանավորել կախված վարկի ժամկետից
 • Մինչև 12 ամիս մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները)
Վարկի ապահովման միջոց
2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
Վարկատեսակների ամբողջական նկարագրի հետ ծանոթացեք Ընկերության պաշտոնական կայքից www.kamurj.am

Թարմացված է. 15.05.2019

Վարկեր Վարկի չափը Մարման ժամկետը Տարեկան տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
Անհատական սպառողական վարկ ԿԱՆԽԻԿՈՎ Մինչև 1,500,000 AMD մինչև 24 ամիս 24% 35.31%-202.31%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • ամսական, վարկի մարման ճկուն ժամանակացույց՝ երբ իրականացվում է վարկի գումարի մարումը հաճախորդի համար առավել հարմար ամիսներին
 • մինչև 2 ամիս արտոնյալ՝ դադարի ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • Տեղեկանք աշխատավայրից, ինչպես նաև կախված վարկի գումարի չափից առավելագույնը 2 երաշխավոր (նվազագույնը 6 ամսվա գրանցված աշխատակիցներ)
 
ՀԵՇՏ ՎԱՐԿ՝ 19 րոպեում 1-ով` 100,000-250,000 ՀՀ դրամ
2-ով` 450,000-650,000 ՀՀ դրամ
3-ով` 800,000-1,100,000 ՀՀ դրամ
մինչև 24 ամիս 20.8-22.8% 35.61% - 64.45%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • վարկի մարման ժամանակացույց՝ ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)
 • Մինչև 2 ամիս (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
Պարզեցված վարկի դեպքում հաճախորդը կարող է ունենալ միայն դրական վարկային պատմություն: Կայուն, եռամսյա գրանցված եկամուտ, 1-2 համավարկառուների առկայություն
Անշարժ գույքի գրավով ապահովված սպառողական վարկ/ 1-10մլն ՀՀ դրամ մինչև 72 ամիս 17%-18.5% 19.1%-41.11%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
Վարկի ապահովման միջոց՝
 • Անշարժ գույք
 
Բնակարանային պայմանների բարելավման վարկ
«ՀԱՍԱՆԵԼԻ» «ՀԱՍԱՆԵԼԻ +»
300,000 -2,500,000 AMD/
300 -5,000 USD
մինչև 36 ամիս 18% ՀՀ դրամի դեպքում/ 15,5% ԱՄՆ դոլարի դեպքում   19,18% - 33,45%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • վարկի մարման ժամանակացույց՝ ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ)
 • մինչև 24 ամիս  արտոնյալ (դադարի) ժամկետներով, (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
 • 1 - 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
 
Վարկատեսակների ամբողջական նկարագրի հետ ծանոթացեք Ընկերության պաշտոնական կայքից www.kamurj.am  

Թարմացված է. 15.05.2019

Վարկեր Վարկի չափը Մարման ժամկետը Տարեկան տոկոսադրույք Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ՝ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 1 - 17,5 մլն ՀՀ դրամ 10-15 տարի 4%-6% 4.2% -6.89%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
Վարկի ապահովման միջոց
Ձեռքբերվող գույքի գրավ, առկայության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ
Հիփոթեքային վարկ ՆՈՐ ՏՈՒՆ 2-25 մլն ՀՀ դրամ 5-15 տարի 11%-12% 11.73% -13.43%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ(տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
Վարկի ապահովման միջոց
Վերանորոգվող, բարելավվող, ձեռքբերվող, կառուցապատվողանշարժ գույքի գրավ, առկայության դեպքում նաև լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավ
Վերանորոգման վարկ ՆՈՐԱՑՎԱԾ ՏՈՒՆ,վարկի պայմանագրային գումարի 10%-ի չափով, դրամաշնորհ ստանալու հնարավորությամբ 300,000- 2,000,000 ՀՀ դրամ 5-10 տարի 12% 12.96% -14.37%
Բնակարանային Էներգաարդյունավետ Վարկ 2-25 մլն ՀՀ դրամ 5-15 տարի 10% -11%10% (ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցապատում),
11% (Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱվերանորոգում/բարելավում)
10.63% - 12.3%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ): Ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
 • մինչև 24 ամիս մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ
Վարկի ապահովման միջոց
 • Վերանորոգվող, բարելավվող, ձեռքբերվող, կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ: Կառուցապատման վարկերի դեպքում որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց է հանդիսանում բնակելի անշարժ գույքը
Մարզային Բնակարանային Վարկ 2-25 մլն ՀՀ դրամ 5-15 տարի 10% -11% 10% (ԷԱ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցապատում),
11% (Բնակելի անշարժ գույքի ԷԱ վերանորոգում/բարելավում)
10.63% - 12.3%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական՝ անուիտետային կամ հավասարաչափ վարկի գումարի մարումներ (տոկոսները հաշվարկվում են վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ)
 • մինչև 10 տարին մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)

Վարկի ապահովման միջոց

 • Վերանորոգվող, բարելավվող, ձեռքբերվող, կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքի գրավ: Կառուցապատման վարկերի դեպքում որպես լրացուցիչ ապահովման միջոց է հանդիսանում բնակելի անշարժ գույքը
Անշարժ գույքի բարելավման միկրովարկ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ 150,000 - 2,500,000 ՀՀ դրամ Մինչև 36 ամիս 18,5% 24.77% - 33.86%
Վարկի, տոկոսների և սպասարկման վճարի մարում
 • Ամսական հավասարաչափ վճարներով (անուիտետ): Ընդ որում վարկի ժամկետի յուրաքանչյուր 12-ամսյա հատվածում անհրաժեշտ է կատարել վարկի գումարի նվազագույնը երեք մարում:
 • մինչև 24 ամիս մարման արտոնյալ (դադարի) ժամկետ (երբ մարվում են միայն վարկի տոկոսագումարները և սպասարկման վճարները)
Վարկի ապահովման միջոց
Նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն
Վարկատեսակների ամբողջական նկարագրի հետ ծանոթացեք Ընկերության պաշտոնական կայքից www.kamurj.am

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai