ԱՐԵԳԱԿ

Թարմացված է 26.10.2017

«ԱՐԵԳԱԿ»-ը հիմնադրվել է 1997թ.-ին՝ որպես Միավորված մեթոդիստների օգնության կոմիտեի (ՄՄՕԿ) միկրովարկային ծրագիր:

2006 թ. գրանցվել է որպես «ԱՐԵԳԱԿ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն (ՈՒՎԿ) ՓԲԸ:
ՀՀ Կենտրոնական բանկի թիվ 11 լիցենզիա`տրված 28.03.2006թ.:

«ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ-ի միակ բաժնետերն «ԱՄՔՈՐ-Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամն է:

«ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ-ն գործում է Երեւանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում:

2017թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ՝ կազմակերպությունը սպասարկում է ավելի քան 29 000 ակտիվ վարկառուների՝ ավելի քան 800 համայնքներում:

2017թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ՝ «ԱՐԵԳԱԿ»-ն ունի 258 աշխատակից:

«ԱՐԵԳԱԿ»-ը միակ վարկային կազմակերպությունն է, որն ունի գրասենյակների ցանց Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում:

2017թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ՝ ընդհանուր կապիտալը կազմում է 17,497,076,000 դրամ, ակտիվները` 20,398,314,000 դրամ, պարտավորությունները` 2,901,238,000 դրամ:

 

Գործադիր տնօրեն Մարիամ Եսայան
Հասցե Ամիրյան 4/6, 146, 147, 152 և 153 տարածքներ
Հեռախոսահամար (010) 54 36 28, (010) 54 36 29
Ֆաքս (010) 56 65 26
Էլ. հասցե [email protected]
Վեբկայք http://www.aregak.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 26.10.2017
Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
Միկրո վարկեր
60 000 – 1 500 000 ՀՀդրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 24 ամիս 1.1 -2% ամսական, 24% տարեկան
Մակրո վարկեր
2 000 001-2 500 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 36 ամիս 1.1 -2% ամսական, 24% տարեկան
Բիզնես վարկեր
առավելագույնը 5 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 48 ամիս 18-21% տարեկան
Էքսպրես վարկեր
750.000 -3.0 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 36 ամիս 22% տարեկան
Միկրո Էքսպրես վարկեր
700,000-1 500 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 24 ամիս 24% տարեկան
Թարմացված է. 26.10.2017
Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
Միկրո Սպառողական վարկեր
Առավելագույնը 300 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 12 ամիս 24% տարեկան
Սպառողական վարկեր
առավելագույնը զուտ ամսական աշխատավարձի յոթապատիկը, բայց ոչ ավելի, քան 2 000 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ
Առավելագույնը 30 ամիս 24% տարեկան

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo