ԱՐԵԳԱԿ

Թարմացված է 07.06.2019

1997թ. հիմնադրվել է որպես Միավորված Մեթոդիստների Օգնության Կոմիտեի (ՄՄՕԿ) միկրովարկային ծրագիր:

2006թ. գրանցվել է որպես «ԱՐԵԳԱԿ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն (ՈՒՎԿ) ՓԲԸ:

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի թիվ 11 լիցենզիա` տրված 28.03.2006թ.:

«ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետերն է հանդիսանում «ԱՄՔՈՐ-Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամը:

«ԱՐԵԳԱԿ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ գործում է Երեւանում, Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ Լեռնային Ղարաբաղում:

2019թ. մարտի 31-ի դրությամբ սպասարկում է ավելի քան 25 000 ակտիվ վարկառուներ ավելի քան 900 համայնքներում:

2019թ. մարտի 31-ի  դրությամբ «ԱՐԵԳԱԿ»-ն ունի 262  աշխատողներ:

2019թ. մարտի 31-ի դրությամբ կազմակերպության ընդհանուր կապիտալը կազմում է 20,859,907,535 դրամ, ակտիվները` 23,958,087,705 դրամ, պարտավորությունները` 3,098,180,170 դրամ:  

«ԱՐԵԳԱԿ»-ը միակ վարկային կազմակերպությունն է, որն ունի գրասենյակների ցանց Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում:

Գործադիր տնօրեն Մարիամ Եսայան
Հասցե Ամիրյան 4/6, 146, 147, 152 և 153 տարածքներ
Հեռախոսահամար (060) 477 577, (010) 54 36 29
Ֆաքս (010) 56 65 26
Էլ. հասցե aregak@aregak.am
Վեբկայք http://www.aregak.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 07.06.2019

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները

Մարման ժամկետը

Տոկոսադրույքը

Խմբային երաշխավորություններով ապահովված Միկրո վարկեր
60 000 – 1 500 000ՀՀ դրամ, ՀՀ  եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 24 ամիս

- 24% տարեկան     անվանական տոկոսադրույք,

- 29% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Մակրո վարկեր

 2 000 001-2 500 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 36 ամիս

- 24% տարեկան անվանական տոկոսադրույք,

- 29% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Գրավով ապահովված բիզնես վարկեր
2 000 001-5 000 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 48 ամիս

- Սկսած 18% տարեկան անվանական տոկոսադրույքից ,

- Սկսած 27% տարեկան փաստացի տոկոսադրույքից

Երաշխավորություններով ապահովված բիզնես վարկեր

3 000 100 – 5 000 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 60 ամիս

- 22% տարեկան անվանական տոկոսադրույք,

- 25% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Էքսպրես վարկեր
750.000 -3.0 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 36 ամիս

- 22% տարեկան անվանական տոկոսադրույք,

- 27% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Էքսպրես վարկային գիծ (երաշխավորություններով ապահովված)
750.000 -3.0 միլիոն ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 36 ամիս

- 22% տարեկան անվանական տոկոսադրույք,

- 27% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Միկրո Էքսպրես վարկեր

700,000-1 500 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ  եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 24 ամիս

- 24% տարեկան, անվանական տոկոսադրույք,

- 29% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Թարմացված է. 04.10.2019

 

Վարկի տեսակը, չափը եւ պայմանները

 

Մարման ժամկետը

 

Տոկոսադրույքը

Միկրո Սպառողական վարկեր

առավելագույնը 300 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ եւ ԼՂՀ

Առավելագույնը 12 ամիս

- 18% տարեկան, անվանական տոկոսադրույք,

- 29% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

Սպառողական վարկեր
առավելագույնը զուտ ամսական աշխատավարձի տասապատիկը, բայց ոչ ավելի քան 2 000 000 ՀՀ դրամ, ՀՀ և ԼՂՀ

 

Առավելագույնը 48 ամիս

- 22% տարեկան, անվանական տոկոսադրույք,

- 29% տարեկան փաստացի տոկոսադրույք


Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai