Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ

Թարմացված է. 07.06.2024 

Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը ոչ առեւտրային կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ` «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա:

Հիմնադրամի նպատակը ֆիզիկական անձանց ավանդների հատուցման երաշխավորումն է: Երաշխավորվում են Հայաստանում գործող բոլոր 18 բանկերում եղած ավանդները: Հատուցումն իրականացվում է բանկի անվճարունակության դեպքում:

- Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն դրամային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը 16 մլն դրամ է:

- Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի միայն արտարժութային բանկային ավանդ, ապա երաշխավորված ավանդի չափը 7 մլն դրամ է:

- Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ դրամային բանկային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը` մինչեւ 16 մլն դրամով:

- Եթե ավանդատուն անվճարունակ բանկում ունի դրամային եւ արտարժութային բանկային ավանդներ, եւ դրամային բանկային ավանդի գումարը պակաս է 7 մլն դրամից, ապա երաշխավորվում է դրամային բանկային ավանդն ամբողջությամբ եւ արտարժութային բանկային ավանդը` 7 մլն դրամի եւ հատուցված դրամային բանկային ավանդի տարբերության չափով:

Հիմնադրամի միջոցները ձևավորվում են բանկերի կողմից վճարվող երաշխիքային վճարներից, դրանց կառավարումից ստացված եկամուտներից, Հիմնադրամի կողմից հատուցված և բանկերի նկատմամբ ձեռք բերած պահանջի հիման վրա բանկերից ստացված գումարներից:

Հիմնադրամի գործունեության վերահսկողությունն իրականացնում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկը:

Տնօրեն Հերմինե Հարությունյան
Հասցե ք. Երեւան, 0010, Մ. Խորենացի 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 2-Ա5 սենյակ
Հեռախոսահամար (010) 58 35 14
Էլ. հասցե info@adgf.am
Վեբկայք http://www.adgf.am

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai
Quality Sign BW