Նորման Կրեդիտ

«Նորման Կրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գործունեություն է ծավալում 2018թ. հունիսի 1-ից։ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 45 լիցենզիա՝ տրված 27.04.2018թ.:

Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1,200,000,000 ՀՀ դրամ:

«Նորման Կրեդիտ»-ի միակ (100% բաժնեմասով) բաժնետերն է հանդիսանում «ՕԴԵՆՍՍՆՈՒՍ ԷՅ ԲԻ» ՍՊԸ-ն (գրանցված` Շվեդիայի Թագավորությունում 06.05.2013թ.):

Կազմակերպության նպատակն է լինել առաջատար ֆինանսական ընկերություններից մեկը Հայաստանում` իր հաճախորդներին առաջարկելով ֆինանսավորման համար մատչելի պայմաններ, վարկավորման արագ եւ պարզ եղանակ:

«Նորման Կրեդիտ»-ի կողմից վարկավորման թիրախային խումբ են հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսվարող փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։

Ներկայում «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

- Սպառողական վարկեր,
- Բիզնես վարկեր:
Վարչության նախագահ Առաքել Գաբրիելյան
Հասցե ՀՀ ք. Երեւան, Սայաթ-Նովա պող 12շ. 3 տարածք
Հեռախոսահամար (011) 99 99 10, (044) 99 99 20
Էլ. հասցե [email protected]
Վեբկայք http://www.normancredit.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 25.09.2018

Վարկի տեսակը, չափը և պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
1.Վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին, ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով, կանխիկ և/կամ անկանխիկ եղանակով: 

2.Վարկերը տրամադրվում են հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու, այլ ձեռնարկատիրական ծրագրեր իրագործելու նպատակով:
3.Վարկի նվազագույն գումարը 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ 2.000 ԱՄՆ դոլար :

4. Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ անշարժ և շարժական տարատեսակ գույք: 

5. Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավի լիկվիդային արժեքի 70% 

6. Տրամադրվում են նաև վարկային գծեր /վերականգնվող և չվերականգնվող/, ինչպես նաև կարող է կնքվել վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագիր:  
Մինչև 60 ամիս: 
Կարող է սահմանվել վարկի մարման դադարի շրջան:
Սկսած 19%` ՀՀ դրամով, 
Սկսած 16%` ԱՄՆ դոլարով 

Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50.000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական կայքից www.normancredit.am

Թարմացված է. 25.09.2018

Վարկեր Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման Ժամկետ Տոկոսադրույք
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու) 20%

ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2,3%-ի չափով ոչ պակաս 100 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 5.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      23.86%-31.8%
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու) 22%

ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 3%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 70․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 4.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
   

26.54%-30.35% կամ
28.39%-33.19%

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ) 19%
Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2,3%-ի չափով ոչ պակաս 100 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
84 ամիս։
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
    21.98%-28.17%
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ) 21%
Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 3%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 70․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 7.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս։
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով
   

25.14%-29.02% Կամ
26,85%-31.80%

Աշխատավարձի ապահովմամբ 20%

ծառայության միանվագ վճար`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով ոչ պակաս 15 000 ՀՀ դրամ
Վարկի չափը 100.000-500.000 ՀՀ դրամ է կամ 500․001-2․500․000 ՀՀդրամ 24 ամիս կամ 24-48 ամիս:
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      27.19%-54.75% կամ
23.48%-27.19%
Ավտոմեքենայի ձեռքբերում առաջնային շուկայից 17%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 3 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Ավտոսրահի կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված արժեքի 70% չափով, եթե ավտոսրահի հետ և կազմակերպության միջև համագործակցության պայմանագրով սահմանված չէ այլ չափ:
72 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
     

19.41%-19.58% կամ
20,68%-21.05%

Ավտոմեքենայի ձեռքբերում երկրորդային շուկայից 20%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:յին

 

 

 

23.23%-26.35% կամ
24.84%--28.96%

Ոսկու գրավադրմամբ   14-18%,
վարկի տրամադրման համար մեկանգամյա վճար` 1․700 մինչև 20․000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկի նվազագույն գումարը 100 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 130 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
1-48 ամիս, մարումը` անուիտետային,տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում ,տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում եղանակով       17.47%-43.71%
Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ   24%,
վարկի տրամադրման համար մեկանգամյա վճար` 2․000 մինչև 50․000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկի նվազագույն գումարը 100 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 130 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
1-48 ամիս, մարումը` անուիտետային,տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում ,տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում եղանակով   27.19%-60.86%
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական կայքից www.normancredit.am

Ամենաընթերցվածը
iTel
Mediamax
Sport
Bravo