Նորման Կրեդիտ

Թարմացված է 31.01.2020

«Նորման Կրեդիտ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն ՓԲԸ-ն գործունեություն է ծավալում 2018թ. հունիսի 1-ից։ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թիվ 45 լիցենզիա՝ տրված 27.04.2018թ.:

Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 4,576,800,000 ՀՀ դրամ:

«Նորման Կրեդիտ»-ի միակ (100% բաժնեմասով) բաժնետերն է հանդիսանում «ՕԴԵՆՍՍՆՈՒՍ ԷՅ ԲԻ» ՍՊԸ-ն (գրանցված` Շվեդիայի Թագավորությունում 06.05.2013թ.):

Կազմակերպության նպատակն է լինել առաջատար ֆինանսական ընկերություններից մեկը Հայաստանում` իր հաճախորդներին առաջարկելով ֆինանսավորման համար մատչելի պայմաններ, վարկավորման արագ եւ պարզ եղանակ:

«Նորման Կրեդիտ»-ի կողմից վարկավորման թիրախային խումբ են հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսվարող փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները։

Ներկայում «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն տրամադրում է հետեւյալ վարկատեսակները.

- Սպառողական վարկեր,
- Բիզնես վարկեր,
- Հիփոթեքային վարկեր:
Վարչության նախագահ Առաքել Գաբրիելյան
Հասցե ՀՀ ք. Երեւան, Սայաթ-Նովա պող 12շ. 3 տարածք
Հեռախոսահամար (011) 99 99 10, (044) 99 99 20
Էլ. հասցե info@normancredit.am
Վեբկայք http://www.normancredit.am

Պայմաններ

Թարմացված է. 13.11.2018

Վարկի տեսակը, չափը և պայմանները Մարման ժամկետը Տոկոսադրույքը
1.Վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին, ՀՀ դրամով կամ ԱՄՆ դոլարով, կանխիկ և/կամ անկանխիկ եղանակով: 

2.Վարկերը տրամադրվում են հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու, այլ ձեռնարկատիրական ծրագրեր իրագործելու նպատակով:
3.Վարկի նվազագույն գումարը 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ 2.000 ԱՄՆ դոլար :

4. Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ անշարժ և շարժական տարատեսակ գույք, այլ հիմնական և շրջանառու միջոցներ, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց երաշխավորություններ և այլ ապահովության միջոցներ։ 

5. Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել անշարժ գույքի շուկայական արժեքի 70% 
շարժական գույքի շուկայական արժեքի 50% 


6. Տրամադրվում են նաև վարկային գծեր /վերականգնվող և չվերականգնվող/, ինչպես նաև կարող է կնքվել վարկային գործառնությունների գլխավոր պայմանագիր:  
Մինչև 60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով, տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում։
Կարող է սահմանվել վարկի հիմնական գումարի մարման դադարի շրջան մինչև 3 ամիս՝ յուրաքանչյուր տարվա համար:
Սկսած 16%` ՀՀ դրամով, 
Սկսած 14%` ԱՄՆ դոլարով 

Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50.000 ՀՀ դրամ:
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական կայքից www.normancredit.am
Թարմացված է. 13.11.2018

Վարկեր Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման Ժամկետ Փաստացի տոկոսադրույք
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու) 20%

ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2,3%-ի չափով ոչ պակաս 100 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 5.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      23.86%-31.8%
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (առանց եկամուտները փաստաթղթավորելու) 22%

ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 3%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 70․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 4.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 50 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
    26.54%-30.35% կամ
28.39%-33.19%
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ) 19%
Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2,3%-ի չափով ոչ պակաս 100 000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
84 ամիս։
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
    21.98%-28.17%
Ավտոմեքենաների գրավադրմամբ (եկամուտների փաստաթղթավորմամբ) 21%
Ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 3%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 70․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000.000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 7.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով:
60 ամիս։
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով
    25.14%-29.02% Կամ
26,85%-31.80%
Աշխատավարձի ապահովմամբ 20%

ծառայության միանվագ վճար`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 5.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով ոչ պակաս 15 000 ՀՀ դրամ
Վարկի չափը 100.000-500.000 ՀՀ դրամ է կամ 500․001-2․500․000 ՀՀդրամ 24 ամիս կամ 24-48 ամիս:
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      27.19%-54.75% կամ
23.48%-27.19%
Ավտոմեքենայի ձեռքբերում առաջնային շուկայից 17%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 3 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Ավտոսրահի կողմից հաճախորդին տրված տեղեկանքում նշված արժեքի 70% չափով, եթե ավտոսրահի հետ և կազմակերպության միջև համագործակցության պայմանագրով սահմանված չէ այլ չափ:
72 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      19.41%-19.58% կամ
20,68%-21.05%
Ավտոմեքենայի ձեռքբերում երկրորդային շուկայից 20%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 2%-ի չափով, բայց ոչ պակաս 50․000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումարը 1 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 70 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
60 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
      23.23%-26.35% կամ
24.84%--28.96%
Ոսկու գրավադրմամբ   14-18%,
վարկի տրամադրման համար մեկանգամյա վճար` 1․700 մինչև 20․000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկի նվազագույն գումարը 100 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 100 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
1-48 ամիս, մարումը` անուիտետային,տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում ,տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում եղանակով       17.47%-43.71%
Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ   24%,
վարկի տրամադրման համար մեկանգամյա վճար` 2․000 մինչև 50․000 ՀՀ դրամի չափով
Վարկի նվազագույն գումարը 100 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 10.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված արժեքի մինչև 100 %-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով
1-48 ամիս, մարումը` անուիտետային,տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում ,տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում եղանակով   27.19%-60.86%
Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ գույքի ձեռքբերում
(ՀՀ դրամ)
10 - 12%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 0.8%, բայց ոչ պակաս 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 5 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 50.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի առնվազն 10%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով։
120-240 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
11.29-14,34%
Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ գույքի ձեռքբերում
(ԱՄՆ դոլար)
9 - 121%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 0.8%, բայց ոչ պակաս 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 10 000 ԱՄՆ դոլար է, առավելագույնը` 100.000 ԱՄՆ դոլար:
Գրավի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի առնվազն 10%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ԱՄՆ դոլարով։
120-240 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
10,17 – 13,03 %
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական կայքից www.normancredit.am
Թարմացված է. 13.11.2018

Վարկեր Տարեկան տոկոսադրույք Վարկի չափը Մարման Ժամկետ Փաստացի տոկոսադրույք
Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ գույքի ձեռքբերում
(ՀՀ դրամ)
10 - 12%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 0.8%, բայց ոչ պակաս 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 5 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 50.000.000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի առնվազն 10%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով։
120-240 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
11.29-14,34%
Կառուցապատման աշխատանքները ավարտված անշարժ գույքի ձեռքբերում
(ԱՄՆ դոլար)
9 - 11%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` տրամադրվող վարկի գումարի 0.8%, բայց ոչ պակաս 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 10 000 ԱՄՆ դոլար է, առավելագույնը` 100.000 ԱՄՆ դոլար:
Գրավի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի առնվազն 10%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ԱՄՆ դոլարով։
120-240 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
10,17 – 13,03 %
Բնակելի նշանակության գույքի վերանորոգում
(ՀՀ դրամ)
12 - 14%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 3 000 000 ՀՀ դրամ է, առավելագույնը` 15 000 000 ՀՀ դրամ:
Գրավի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով։
60-180 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
13,83 – 17,15%
Բնակելի նշանակության գույքի վերանորոգում
(ԱՄՆ դոլար)
10 - 12%
ծառայության միանվագ վճարներ`
- վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` 10.000 ՀՀ դրամ,
- վարկի տրամադրման վճար` 150 000 ՀՀ դրամ,
Վարկի նվազագույն գումարը 6 000 ԱՄՆ դոլար է, առավելագույնը` 30 000 ԱՄՆ դոլար:
Գրավի գնահատված շուկայական արժեքի մինչև 70%-ի չափով: Վարկերը տրամադրվում են ԱՄՆ դոլարով։
60-180 ամիս: 
Մարման եղանակը` վարկի և տոկոսագումարի վճարման ամենամսյա /անուիտետային/ եղանակով:
11,56 – 14,76%
Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Ընկերության պաշտոնական կայքից www.normancredit.am

Ամենաընթերցվածը


Smartclick.ai